Kulturhus kulturhus kulturhus

Bild: Christoffer Paues, Trea nr 3 för folkfronterna, 2020.

[For English click here]

Välkommen till ett arrangemang av Agentur fredag den 6 november 2020 kl. 18.00–20.30. 
OBS: på grund av folkhälsomyndighetens ändrade riktlinjer är detta nu ett slutet arrangemang

”Vårt arbete bygger inte på den gamla idén om att rikta sig till folket”, skrev signaturen Virginia i en artikel i juli 1936. ”Vi är folket.” Artikeln publicerades i den franska dagstidningen Comœdia, i en specialsektion som handlade om landets nya kulturhus-rörelse, les Maisons de la Culture. De fjorton artiklarna i sektionen vittnade om rörelsens energi och vilda mångfald: där fanns texter om muralmåleri och nystartade filmkooperativ, föreläsningsturnéer och folkkörer, tvärvetenskapliga samarbeten och arbetarteatrar. Bland skribenterna fanns flera av det franska 1930-talets mest berömda författare, konstnärer och filmmakare, som André Malraux, Jean Renoir och Fernand Léger.

Kulturhusen hade en central ställning i Folkfrontens politiska projekt. Vad som hade börjat som en serie föreläsningar arrangerade i tidskriften Communes lokaler, utvecklades till ett landsomfattande nätverk av självorganiserade kulturinstitutioner, med ambitiösa program av utställningar, föreställningar, konserter och kurser. Mellan 1935 och 1938 bildades över 70 kulturhus i Frankrike, från Paris till Marseille. Både som institution och idé var Kulturhuset väsentligt för Folkfronten: det fungerade som en infrastruktur för social organisering, men också som en modell för kulturens roll i ett jämlikt samhälle. Den vision om en egalitär kultur som kulturhusen förkroppsligade kom sedan att utöva ett betydande inflytande över utformandet av de europeiska välfärdsstaternas kulturpolitiska projekt.

Kulturhus kulturhus kulturhus utgår från specialsektionen om den franska Folkfrontens Kulturhus i dagstidningen Comœdia, som nu publiceras i sin helhet i svensk översättning. Det är en rapport om kulturinstitutionernas liv och kulturpolitikens framtid, om decentraliserad självorganisering och centraliserad statsapparat, om atrofierade begrepp och vital byråkrati. Kan folkfronternas kulturhus ge oss ett nytt perspektiv på den kulturpolitiska idéutvecklingen i Sverige, från 1930-talet till idag? Kan kulturhusens läsecirklar och förmedlingsformer lära oss något om författarens förändrade villkor i en postdigital offentlighet? Hur skulle ett Kulturhus se ut som skulle svara mot samtidens sociala, politiska och teknologiska förutsättningar?

Med presentationer, interventioner, föreläsningar och konstnärliga bidrag av Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Elof Hellström, Pedram Nasouri, Sara Parkman, Kim West och Ellen Wettmark, välkomnar vi till gemensam reflektion kring en väsentlig institutionell modell i den moderna kulturpolitikens historia, från folkfronternas period till idag.

Kulturhus kulturhus kulturhus är den tredje i en serie rapporter producerade av den oberoende forskningsgruppen Agentur, inom ramen för forskningsprojektet Folkfronternas estetik. Rapporterna tar formen av publika arrangemang, som genomförs under hösten 2020 och våren 2021 på olika platser och institutioner i Sverige och utanför; televisuella program, baserade på videodokumentering av arrangemangen, regisserade av Agentur och publicerade på digitala plattformar; samt tryckta publikationer, som ges ut i samarbete med ett antal svenska och internationella förlag och tidskrifter.

Ta med varma kläder: arrangemanget genomförs i husets nedervåning, som saknar isolering. Notera att arrangemanget kommer att filmas. Vi kanske ses där!

Programmet Kulturhus kulturhus kulturhus, baserat på dokumentering av arrangemanget och särskilt producerade presentationer, publiceras den 22 november 2020 på agentur.ooo och cyklopen.se. Tryck på play!

Publikationen Kulturhus kulturhus kulturhus ges ut i samarbete med Stockholmstidningen i december 2020. Publikationen rymmer en svensk översättning av specialsektionen om den franska Folkfrontens kulturhus från dagstidningen Comœdia, tillsammans med essäer och konstverk baserade på arrangemangets och programmets bidrag, samt specialbeställda artiklar och kommentarer. Vill du inte läsa?

Tack till FWD Fred Wenzel Displayservice, samt våra samarbetspartners.

Pågående rapporter
Historien är inte slut (12 februari 1934): [http://]Konsthallen Mint den 17 september / OBS: program nu online på agentur.ooo och m-i-n-t.se! / 1|21 Press i november.
Måste skrivas senareKonsthallen Titanic den 15 oktober / online den 8 november / Chateaux i november.

Kommande rapporter
Att filosofera med arbetet: Biskops Arnö den 17–20 november / Tydningen i januari.
Vad kostar järnet?: Marabouparken den 17 december / online i januari / Lulu-journalen i januari.
Motattack: arrangemang den 21 januari / online i februari / 1|21 Press i vår.
För mer information, se här.

Om Agentur
Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21 forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Om Folkfronternas estetik
”Folkfronterna” var det gemensamma namnet på de koalitioner av liberala, socialdemokratiska och kommunistiska partier som bildades i flera länder under 1930-talet, för att göra gemensam sak mot fascismens framväxt. Konstnärer och författare, filmare och journalister, kulturarbetare och kulturpolitiker mobiliserade sig för ändamålet. Forskningsprojektet Folkfronternas estetik bygger på detaljstudier av konstverk de skapade, texter de skrev, projekt de genomdrev. Syftet är att konstruera en samlad bild av en historisk kulturell och social situation, för att därmed kunna fråga om denna historia fortfarande kan vara vår historia. Finns det en tradition av antifascistisk enhetspolitik som sträcker sig tillbaka till folkfronternas ögonblick, med vilken vi fortfarande kan identifiera oss? Projektets konkreta bakgrund är den nya extremhögerns utbredning i Sverige, Europa och globalt idag. Det ställer frågan om hur, på vilken nivå, och med vilka medel vi mest effektivt kan motarbeta denna utbredning kulturellt och politiskt.

Projektet drivs med stöd från Kulturbryggan.

Festen blev inställd men huset hålls öppet

I slutet av september hade vi tänkt fira att det gått sju år sedan invigningen. Husets födelsedag skulle som vanligt uppmärksammas med samtal, vandringar, barnaktiviteter, livemusik och dans. Men det är inget vanligt år. Sedan covid-19 bröt ut har vi hållit huset stängt för större publika aktiviteter, och vi valde också att ha stängt under födelsedagsveckan.

Trots detta läge har vi under sommaren och hösten byggt en amfiteater, renoverat och pyntat i huset, startat en teatergrupp, fortsatt med öppen ateljé, haft en ambitiösare odling än någonsin och satt igång matutdelning med Foodsharing Stockholm. Dessutom planeras för att ta vid vårens Radio 1 maj med sändningar varje vecka. Allt detta har gjorts möjligt på grund av alla er som valde att bli stödmedlemmar. Vi kan inte tacka nog!

Allting huset kan bli
Årsfesten är en av våra större inkomstkällor, och att inte ha huset öppet för publika aktiviteter är ekonomiskt kännbart. Cyklopen har sedan starten inte heller tagit emot några löpande bidrag från staten eller andra organisationer. Men genom stödmedlemskapen kan huset inte bara räddas utan också få kraft att drömma om allt huset kan bli framåt.

För tillfället får vi in cirka 12 000 kronor i månaden från alla stödmedlemmar. Detta täcker ungefär husets fasta kostnader, vilket är en oerhörd lättnad. Samtidigt är situationen fortsatt prekär då vi saknar en buffert för oförutsedda utgifter och framtida renoveringar. Efter mer än sju år börjar stora delar av huset att slitas ut, vilket kräver nya investeringar.

För att säkra framtiden hoppas vi därför att kunna nå 20 000 kronor i månaden med er hjälp. På så vis skulle vi inte bara överleva morgondagen, utan stå stadigt under lång tid framöver. Bygglov finns för växthus, förrådsbyggnad och utescen. Kanske kan det bli verklighet redan nästa byggsäsong?

Andra möjliga framtider
Vi diskuterar ständigt hur vi kan hantera viruset på säkrast sätt, med ambitionen att öppna huset för publika aktiviteter i mindre skala. För att inte bidra till smittspridningen kommer vi gå framåt försiktigt. Men samtidigt vet vi att viruset accelererar redan existerande orättvisor, och att behovet av publika och öppna rum är större än kanske någonsin. Vår förhoppning är att vara en plats för möten och lärande och delta i arbetet för en stad där människor och inte vinst står i centrum. Samtidigt vill vi möjliggöra för konst och kultur som på åtminstone tusen sätt pekar mot andra möjliga framtider.

> Gå in på http://www.cyklopen.se/stodmedlem och fyll i ett belopp (minst 50 kronor) som då betalas varje månad. Även engångssummor kan sättas över. Om du inte har ekonomisk möjlighet att bidra, sprid och dela gärna inlägget. När Covid-19 har lagt sig lovar vi att fira med en stor fest!Tillhör du ett politisk nätverk eller en kulturförening som vill koppla samman dig med oss, hör också gärna av dig. Det samma gäller om du vill vara en del av vår verksamhet som självständigt och ideellt drivet kulturhus.

Öppen teater: Inbjudan

Varmt välkomna till cyklopens första teatergrupp!

Under fyra onsdagar (30/9, 7/10,14/10,21/28/10) i höst kommer vi att öva på scennärvaro, improvisation och att arbeta med  manus. Planen är så här: Under första halvan av kvällen gör vi övningar och lär känna varandra, medan vi under den andra halvan övar mer målinriktat med ett utvalt manus.

Utan att veta säkert så föreställer vi oss att det hela kan leda till en kortare teateruppvisning på den amfiteater som under sommaren byggts utanför Cyklopen. Det är inget krav att vara med i uppvisningen, och du behöver heller inte ha någon tidigare vana av teater!

Vid frågor kontakta [email protected]

18.00 Teateruppvärmningar
18.45 Fruktstund
19.00 Manus/jobba med materialet

12 & 13 september: Bygg– och fixhelg

Nu börjar vår amfiteater bli klar. Lite gjutning och lite jordflyttande, sedan kan vi börja planera invigning!

I helgen påbörjar vi på allvar slutförandet av amfiteatern och gjuter den andra sidoväggen. Dessutom kommer en hel del tid att ägnas åt husets insida inför att det snart öppnar för publika aktiviteter! Som vanligt krävs inga förkunskaper utan vi lär oss av varandra på plats. Har du frågor eller om det finns någonting vi kan göra för att möjliggöra din medverkan så tveka inte att höra av dig till oss innan.

Vi siktar på att bygga lördag och söndag 10.00-18.00 och lunch serveras till alla som är på plats.

Varmt välkomna!

Vi strävar efter att göra det så virussäkert som möjligt och uppmanar alla att stanna hemma vid minsta symptom

Sexual Subjectification, at STOFF 2020

Sexual Subjectification is to be made subjective in relation to one’s sexuality and desires. In this interactive performance, you will connect with your bodily sensations and by doing so move closer to becoming a true subject.

WHAT? Performance art
WHEN? Friday, September 18th, 17:00 – 18:00
WHERE? Cyklopen, Stockholm

Read more about the show and at https://www.stockholmfringe.com/sexual-subjectification/

We are taught to view ourselves as objects rather than subjects in relation to our own desires. Though this interactive performance piece we invite you to explore the pleasures of this world as a TRUE SUBJECT. We believe that sex is the physical manifestation of life’s energy. Sex is creation. Sex is life. Thus there is potential for pleasure in everything. We believe that learning to notice and use this potential will make us more connected to our own subjectivity.

During this piece, you will choose how to participate, as this experience is for you to explore your own subjectivity. Through group work, movement and exercises you will create your own unique experience. We invite you to be both brave and conscious of your boundaries as we strive to ground ourselves as curious subjects of life.

With Hanna Nygren and Johan Paus

WHAT IS STOFF?
Stockholm Fringe Festival (STOFF) is a five-day multidisciplinary arts festival, acting as a ‘stage’ for local and international artists to present their innovative work ranging from performance to installation art and anything in between. The festival stands for artistic freedom and focuses on out-of-the-box and “alternative” works that may not fit into mainstream performance or exhibition spaces.

#STOFF2020
#STOFFHOLM
#TheFringeMustGoOn

With support from Kulturförvaltningen Region Stockholm, Kulturrådet, Kulturstöd för unga Stockholms stad

Bygghelg på Cyklopen: Amfiteatern

Lördag 5 september och söndag 6 september 10.00-18.00

Vi fortsätter att bygga på amfiteatern! Som vanligt krävs inga förkunskaper utan vi lär oss av varandra på plats. Har du frågor eller om det finns någonting vi kan göra för att möjliggöra din medverkan så tveka inte att höra av dig till oss innan.

Fokus kommer att vara på gjutningen av den sista sidoväggen men vi kommer också att såga, bära, hacka, gräva och mäta. Arbetsmoment finns för alla! Om du har tillgång till bil eller tidigare erfarenheter av svetsning får du också gärna skriva till oss innan.

Vi bygger lördag och söndag 10.00-18.00 och lunch serveras till alla som är på plats.

Varmt välkomna!


Cyklopen

Vi strävar efter att göra det så virussäkert som möjligt och uppmanar alla att stanna hemma vid minsta symptom

Byggbilder, och ett stort tack

Under covid-19 så håller huset stängt för offentliga aktiviteter. Däremot så har vi under juli och augusti haft gemensamma och öppna byggdagar utomhus. Det har inte alltid varit makalöst effektivt, men herregud så roligt det är! Schaktmassorna från när huset byggdes har långsamt omvandlats till en amfiteater, och vi har förutom att ha grävt och burit tonvis med jord gjutit en sidovägg, plintar och stabiliserat jorden. Det största av tack alla ni som deltagit i byggandet!

Information om kommande gemensamma byggdagar kommuniceras här och på Facebook, Instagram och Twitter.


Bygghelg: Vi fortsätter med amfiteatern

Vad: Fortsatt byggande på amfiteatern
När: Lördag 22/8 och söndag 23/8 10.00-18.00

Nu i helgen tar vi vid sommarens byggvecka och fortsätter bygga på amfiteatern. Fokus ligger på att gjuta den andra sidomuren, men också andra moment finns. Inga förkunskaper krävs, vi lär oss av varandra på plats!

Detta är en utomhusaktivitet men för att göra det virussäkert finns handsprit på plats och vi uppmanar alla att stanna hemma vid minsta symptom. Känner du dig osäker kring detta, eller någonting annat, tveka inte att höra av dig till oss här på Facebook eller på mailen.

Det går att dyka upp spontant men vi ser gärna att ni föranmäler er till [email protected] I mailet får ni gärna skriva om ni har tidigare erfarenheter av gjutning, eller om det är någonting vi kan göra för att underlätta din medverkan.

Varma hälsningar,
Cykopen

Byggvecka

Kära ni – nu är det dags för årets stora byggvecka på Cyklopen. Precis som när huset byggdes krävs inga förkunskaper för att vara med utan vi lär oss på plats av varandra.

Det som ska göras under veckan är framförallt att göra om jordhögen på baksidan till en amfiteater. Det kommer gjutas betongplintar och bli en hel del grävande. Förutom det behöver vi även svetsa ungefär 10 cykelställ. Blir vi många kanske vi även kan börja bygga vår planerade utomhusscen!

Om du vet att du kan vara med en hel eller flera dagar får du gärna fylla i detta formulär https://forms.gle/xT7Cp7kH7o5GwbLW9
För den som är med hela dagen försöker vi varje dag ordna lunch eller middag. Det går också bra att dyka upp spontant, men för att virussäkra ser vi gärna att så många som möjligt föranmäler sig.

I formuläret kan du också fylla i om du har kunskap, verktyg, material eller annat som vi kan ha användning av. Vi kommer bland annat behöva jord och fyllnadsmassa, tryckimpregnerat virke, skåpbil, mindre lastbil, betong, plintrör, jordborr, svetskunskaper, massa andra kunskaper och mycket arbetskraft.

Hör gärna av er om ni har några frågor. Vi vill göra allt vi kan för att alla ska känna att det är tryggt och meningsfullt att delta i byggandet.

Öppen lördag – trädgårsfix och manifest-workshop

25/6, kl 12-19

Under våren har vår ordinarie verksamhet varit stängd, men vi har fortfarande hållit till i huset och skrotat runt med olika bestyr. Nu kände vi oss redo för att sätta igång med våra öppna lördagar igen. Där går det att komma förbi och hjälpa till med olika praktiska saker, lära sig hur huset fungerar, träffa oss som hänger där samt delta i workshops och studiecirklar.

Vi vill framförallt att dessa dagar ska vara ett rum för kunskapsutjämning. När huset byggdes gjorde vi det gemensamt – alla som kom var med och lärde sig, oavsett kunskapsnivå. Nu behöver huset snarare underhållas. Tak behöver lagas, förråd behöver rensas, golv ska skuras och dörrspringor ska tätas. Utöver allt detta vill vi också ta chansen att hänga, prata skit och politik. Men kanske också lära sig svetsa och löda. Spela musik och sätta upp ljusriggar. Bygga pallkragar och odla. Skriva poesi och ha bokcirklar. Se vad vi kan lära oss av platsen och varandra.

Oavsett om du var med och byggde huset, aldrig slagit i en spik eller ens satt din fot i huset är du varmt välkommen. Alla har vi olika mängd tid, energi och ambition, men kanske kan du hitta precis det sätt som passar dig att vara engagerad på? Vi hjälps åt!

Denna lördag kommer vi börja dagen med att fokusera på trädgården och allt vi odlar, samt bygga fler pallkragar. På eftermiddagen blir det en workshop i att skriva manifest tillsammans med poeten och pedagogen Yolanda Aurora Bohm Ramirez.

OSA gärna här om du kommer och om du har några allergier:
https://forms.gle/G85tALB4mBB9qjeW9
Så kan vi anpassa hur mycket mat vi lagar och att vi inte blir fler än 50 pers. Tvätta händerna när du kommer till huset och tänk på att hålla avstånd i den mån det är möjligt.

De öppna lördagarna är nyktra och kostnadsfria. Vi bjuder på maten.

Schema för dagen:
12:00 – 12:30: Skvallerrunda och informationsutbyte
12.30 – 15.30: Trädgårdsfix
15.30 – 16:30: Mat
17.30 – 19: Manifest-workshop med Yolanda Bohm