Arkiv för augusti, 2011

Problem med e-posten

Yo!  Tyvärr har det kommit till vår uppmärksamhet att våra e-postadresser på kulturkampanjen.se (sedan den 10:e Augusti) är ur funktion.  Detta pga lite missförstånd inom gruppen.  Hoppsan!  Vi arbetar så snabbt vi kan för att få upp de igen.  Vi sätter upp en tillfälligt address för saker som beror den kommande arbetshelgen.  Skriv gärna till oss på: [email protected].

Bygghelg på gång

Helgen den 3:e och 4:e September styr vi upp arbetsdagar för alla som vill hjälpa till att bygga Cyklopen.  I nu läget har vi grävt upp det mesta för grunden, men alla markarbeten är inte klara – det fattas vattenledningar och dräneringsledningar, vilka måste grävas ner runt om huset.  Vi jobbar också med att anlägga en infart till hustomten och med omhändertagning av stora stenar som orsakar problem för grunden.

(mer …)