Flyer från invigningsfesten för marken den 30 juli

Även om flyertexter förändras och försämras när de läses på skärm istället för i d.i.y-designat pappersformat i det sammanhang de delas ut går det nedan att läsa en kort text som delades ut på invigningsfesten.

Vi passar även på att tacka alla de 500 som kom och bidrog till den magiska stämningen.

Och som vanligt är förhoppningen att den tillfälliga bloggen ska bli uppdaterad oftare. För nu byggs det nästan varje dag och det finns saker att skriva om.

Texten på flygaren:

Platser är på något sätt helt centrala. Folk lever, äter och bor någonstans. Liksom drömmar, vrede och och händelser äger rum, har en plats där de startar. Platser möjliggör och begränsar, de är liksom inte någonting som bara ramar in. Ibland är platser ens kompis, ibland är de stora monster med tio tusen ögon.

Lite så skulle det kunna gå att svara på frågan om varför en kan syssla med omaket att bygga ett hus. För att det är så viktigt med andra platser och rum. För att behovet av andra rum än innerstadens färdiga och likformiga är så stort, för att det är viktigt med platser som påminner oss om kollektivens styrka eller helt enkelt för att det behövs platser som präglas av någonting annat än giriga pengafingrar och trött sexism.

I Stockholms vrår och sprickor så går det att höra skriken efter platser för en annan politik och kultur. Att uteställen som Berns behandlar papperslösa som om de inte vore människor, och Debaser kastar ut band som propagerar för dessas rättigheter, och att detta inte på något sätt är ovanligheter visar också på det så basala men rättmätiga behovet av att kunna gå på dans utan att stödja fan och hans moster. Utan att det ska behöva kosta storkovan.

Cyklopen är en hydra och ska ny byggas upp igen. Det kan bli just både ett kompis och ett monster men oavsett så kommer huset utmana och attackera gränser för vad som tillåts synas, höras, kännas och ses. Genom att ge utrymme till att göra, skapa, prova, kämpa, bygga, experimentera, lyckas, misslyckas, mötas och dansa så så är det en början på någonting som det nu inte går att föreställa sig var det ska sluta.

 

Cyklopen blir ett kompismonster som spelar roll, en plats som sväller över och inte låter sig begränsas. En plan finns för hur det ska byggas men det behövs fler för att befolka marken och drömmarna – kom förbi och gör det möjligt!