Arkiv för april, 2011

Byggnadsprocessen och sommaren 2011

Nu är vi igång!

Vi har för några månader sedan lämnat in en ansökan om bygglov för en bit mark längs med Magelungsvägen i Högdalen. Precis som förra gången gäller bygglovet för en period på 5 år och kan sedan förlängas ytterligare 5 år. Reaktionerna från stadsbyggnadskontoret har varit positiva och det enda hindret för att få igenom ansökan är att tomten saknar en avfart mot Magelungsvägen. (mer …)

Ny blogg

Den här bloggen kommer temporärt ersätta vår gamla hemsida. Vår förhoppning är att det kommer innebära att den uppdateras mycket oftare då den förra var alltför svårskött. Sedan kan den här förhoppningsvis få bli vackrare och kanske mer innehållslig när tid finns, men just nu är vi ett läge när vi har mycket att gå ut med och då tyckte vi det här bäst. Så snart kommer det även vara så att det är hit en kommer när en går in på www.kulturkampanjen.se.   (mer …)

Ritningarna

Kulturkampanjen postade en ansökan om tillfälligt bygglov den 16 augusti 2010. Förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen av det nya Cyklopenhuset till våren 2011.

Det rör sig om en ny tomt i Högdalen som exploateringskontoret föreslagit. Tomten ligger marginellt närmre tunnelbanan än den förra tomten, nedanför Högdalstopparna, men har inga bostadshus i närheten. (mer …)