Ritningarna

Kulturkampanjen postade en ansökan om tillfälligt bygglov den 16 augusti 2010. Förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen av det nya Cyklopenhuset till våren 2011.

Det rör sig om en ny tomt i Högdalen som exploateringskontoret föreslagit. Tomten ligger marginellt närmre tunnelbanan än den förra tomten, nedanför Högdalstopparna, men har inga bostadshus i närheten.

Byggnadens primära stomme är av limträ. I denna stomme håller sig en yttre sekundärstomme i stål. Stommarna har en distans på 1,2 m vari all kommunikation sker: trappor, övervåningens korridorer etc. Stommen kläs med fasadmaterialet polycarbonat (en form av plastskiva) som går att beställa i valfria färger och olika transparenser. Fasadens färgsättnig i lila, koppar, svart och grön är inspirerad av tetris och utformades gemensamt av Kulturkampanjens medlemmar. Plastmaterialet är starkt och brandtåligt och skapar en transparent och inbjudande byggnad. När det är mörkt kommer byggnaden dessutom lysa upp platsen framför sig och skapa en intressant färgmiljö.

Huset har en plintgrund och marken i byggnadens nedre plan kommer att asfalteras. Limträbalkarna bär en interiör box med rum och dörrar mot gallerdurkskorridorer. Denna box kommer att vara inomhustempererad medan hallen kommer att vara halvtempererad. Tanken är att hallen ska husera mer publika arrangemang där besökarna i sig kommer att värma upp lokalen. Men också att användningsområdet är inriktat på aktiviteter likt klubbar, workshops, byggnadsprojekt etc, där miljön inte behöver vara inomhustempererad.

Byggnaden är utformad enligt tankarna kring ”naturligt drag” så att hela långsidans övre del, den högsta punkten i huset, går att öppna.

Huset kommer att vara ca 200 m2 i bottenplan och har en beräknad budget på ca 900 000kr.

Byggnadens struktur och teknik togs fram och bearbetades i Kulturkampanjens byggrupp bestående av byggnadssnickaren Jonathan Ridenour och arkitekten Victor Marx i dialog med föreningens aktiva medlemmar.