Arkiv för januari, 2013

Allt stöd till Kulturhuset i Jönköping

Kulturhuset i Jönköping har en stolt historia. Kommunen hade länge lovat sina medborgare ett kulturhus, men var våren 1982 på väg att överge planerna för att istället satsa på en renodlat kommersiell lokal.
Hundratals svarade med att försöka ockupera den gamla brandstationen på Kyrkogatan. En flera månader lång kamp – med inslag av både direkt aktion och traditionell opinionsbildning – tog vid, och i slutet av sommaren 1982 beslutade kommunfullmäktige att tillhandahålla lokaler i Tändsticksfabrikernas tidigare industrilokaler.
Kulturhuset i Jönköping var fött. En bred koalition av aktivister hade bevisat att kamp lönat sig – deras arbete blev en inspirationskälla för många. (mer …)

Nya toalettskyltar på Cyklopen

Det kan tyckas som en petitess, särskilt som vårt ståtliga hus faktiskt ännu inte är färdigbyggt, men när en strävar efter perfektion är inga detaljer för små för att ignoreras.
Inspirerade av en aktuell och helt rubbad har vi nyligen fattat beslut om hur de framtida skyltarna på våra framtida toalettdörrar ska se ut.

 

Tack till Frida Nilsson och Björn Danielsson på Fria Tidningar för idé och utförande.