Allt stöd till Kulturhuset i Jönköping

Kulturhuset i Jönköping har en stolt historia. Kommunen hade länge lovat sina medborgare ett kulturhus, men var våren 1982 på väg att överge planerna för att istället satsa på en renodlat kommersiell lokal.
Hundratals svarade med att försöka ockupera den gamla brandstationen på Kyrkogatan. En flera månader lång kamp – med inslag av både direkt aktion och traditionell opinionsbildning – tog vid, och i slutet av sommaren 1982 beslutade kommunfullmäktige att tillhandahålla lokaler i Tändsticksfabrikernas tidigare industrilokaler.
Kulturhuset i Jönköping var fött. En bred koalition av aktivister hade bevisat att kamp lönat sig – deras arbete blev en inspirationskälla för många.

Nu är Kulturhuset hotat. Jönköpings borgerliga majoritet har sagt upp kontrakten med samtliga föreningar i huset – däribland Folkets Bio, Bosniska kulturföreningen och Vulkanteatern – och deklarerat att den gärna ser att dessa ersätts av ”kulturentreprenörer”.
I Kulturhuset finns även det anrika Bokcafét, som under lång tid varit ett andningshål där radikal kultur och folkbildning kunnat spira. Kommunfullmäktige tycks förvisso inte ha något till övers för några av de icke-kommersiella krafter som bedriver verksamhet i huset, men i fallet med Bokcafét är det uppenbart de borgerliga njuter av att kasta ut en kulturaktör som de länge baktalat och smutskastat.

Den 28 februari fattas beslut om Kulturhusets framtid i Jönköpings kommunfullmäktige. Cyklopen ger härmed Kulturhuset sitt fulla stöd, och uppmanar samtidigt alla krafter som värnar den fria kulturen att göra detsamma.

 

Mer information om hur du kan stödja Kulturhuset hittar du här.