Arkiv för november, 2019

Varje tisdag: Öppen Ateljé

ENG BELOW
Cyklopens ateljéförening är en öppen verksamhet där du kan komma och gå som du vill. Den är till för dig som vill arbeta med dina egna konstnärliga projekt i en gemensam form. Det är en gör det själv/gör det tillsammans-verksamhet som vi själva utvecklar tillsammans. Vi arbetar individuellt, med gemensamma projekt, i workshopformat eller bygger på huset tillsammans. Centralt är att vi försöker hitta former för att lära av varandra och dela kunskaper. Du behöver alltså inte ha erfarenhet av konstnärligt arbete för att delta. I cyklopen finns inga fasta ateljéplatser eller möjlighet till en permanent struktur utan alla ytor delas med alla och huset kan tillfälligt förändras efter våra behov.
From hösten 2019 serveras mat vid varje tillfälle. Säg gärna till om du vill hjälpa till med matlagning.
———-
ENGLISH
Cyklopen´s studio association is an open project space where you can come and go as you like. It is a space for you who wants to work with your own artistic projects in a collective form. It is a do-it-yourself/do-it-together project that we develop ourselves commonly. We work individually, in collaborations, in workshop formats or build on the house together. The focus is a try to find ways to learn from each others and share knowledge. You don´t need to have any experience from artistic practice to participate.
If you like, do join by simply comming over on our regular open hours, if you have a specific project you like to work on or just feel like bricolage without specific goals in mind.
Maybe bring some materials you like (cardboard, metal, banana, lipstick, wigs) as so far cyklopen does not have its own fundus (yet?).
There are no individual studios at cyklopen or the possibility to contain a spatial permanent structure, as the whole space is shared commonly with everyone and the whole building can temporarily turn into whatever feels nessecary.
Tuesdays 6-9 pm
(Possibility to work on other days when the space is opened.)

Matinéspelningar med One Eyed Punks

9 november 15.00-23.00.
Band på scen:
Forest hum
https://foresthum.bandcamp.com/
Sputnik!
https://sputnikpunk.bandcamp.com/
Djävulen möblerar om
https://belugarecords.bandcamp.com/album/dj-vulen-m-blerar-om-mot-allt-som-du-r-f-r

60 spänn i dörren
Mat och dryck
Karaoke
CASH RULES EVERYTHING AROUND ME!

18 bast och obligatorisk föranmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk8SX8qXsi2SXJWQe3Y-I7E5UONNL7uDgfdqRaA-dCTTHypw/viewform

Som vanligt tolererar vi ingen sexism, ingen HBTQ- fobi, ingen rasism och inget våld

Feminism o gestaltning: onsdagspub

Feminism o gestaltning onsdagspub
13 nov: 18.00-22.00

Den här terminens feminism och gestaltnings-klass vid Sundbybergs folkhögskola håller en onsdagspub. Kom in i vår intersektionella värme med mat o dryck för liten peng och en rad olika performance!

Schema kommer ut allt eftersom :)

Punk’s Not Dead Performance & open presentation

Punk’s Not Dead performance/ open presentation

Choreography: Nefeli Oikonomou (www.thenebula.eu) and collaborators
When: Friday 8th November, 19:00
Where: Kulturhuset Cyklopen, Magelungsvägen 170, 124 59 Bandhagen,
T-bana: Högdalen
Free entrance, with reservation at: nef.oikon@gmail.com

Program:
19:00 Punks Not Dead performance/open presentation
19:45 Open discussion, mingle
Obs! Alcohol-free event, open and welcome to different ages and experiences

For Swedish scroll bellow

Punk’s Not Dead performance. Since the rise of the punk movement in the mid-70s, there has been a variety of manifestations and subgenres that has built a rich vocabulary of bodily expressions, manifestations and identities that act against dominant norms. This is the starting point for this dance exploration around non-fixed sexualities, unpredictable identities and non-conformative choreographic tools. This work does not present a stereotypical image of punk, but allows the participants to deepen in new ways of listening and feeling. What is a concert experience that explores other ways of listening besides aesthetic hierarchies and moral reformulations? Another path that follows other rhythms, it’s own routines, it’s own fantasies. That is able to ’listen’ to the body in opposition and does not want to follow trends in a world that asks whether punk is dead or not, and counts likes.

A performance without chairs, a concert feeling, a choreographic experiment, a conversation. A work with four performers on stage which dives into different bodily atmospheres.
This is the first phase of the project that will continue in 2020.
Choreography / concept: Nefeli Oikonomou,
Performers, collaborators: Josefine Larson Olin, Karina Sarkissova, Maia Means, Nefeli Oikonomou,
Music consultant: Franz Edvard Cedrins,
External eye: Sebastian Lingserius,
Residency support: C.off, SITE, Weld,With support from: The Swedish Arts Grants Committee and Stockholm City,
More information for the choreographer, Nefeli Oikonomou, Website: www.thenebula.eu

——————————————————————————————————————–

Sedan punkrörelsens framväxt i mitten av 70-talet har det funnits en mångfald manifestationer och subgener som har byggt ett rikt vokabulär av kroppsliga uttryck, manifestationer och identiteter som agerar mot dominanta normer. Detta är utgångspunkt för detta dansutforskande kring icke-fixerade sexualititer, oförutsebara identiteter och icke-komformativa koreografiska redskap. Verket presenterar inte en stereotypisk bild av punk, utan låter medverkarna fördjupa nya sätt att lyssna och känna. Vad är en konsertupplevelse som bygger på punkljud och följer annorlunda kroppsliga undersökningar? Som utforskar en annat sätt att lyssna utifrån estetiska hierarkier och moraliska omformuleringar? En annan väg som följer andra rytmer, sina egna rutiner, sina egna fantasier. Att kunna ’lyssna’ i den kropp som är i motstånd och inte vill följa trender i en värld som frågar om punken är död eller inte, och räknar likes.
En föreställning utan sittstolar, en konsertkänsla, ett koreografiskt experiment, ett samtal. Ett verk med fyra medverkande på scen (Josefine Larson Olin, Karina Sarkissova, Maia Means, Nefeli Oikonomou) som dyker ner i olika kroppsliga atmosfärer.
Detta är den första fasen av projektet som kommer att fortsätta vidare under 2020.

“In becoming a nightmare, you could find your dreams. Punk was a way to survive and become, not what one was expected to be, but what one was, not essentially, but as someone who in a constant state of becoming created and re-created oneself.” Ari Hirvonen

”I tried to throw a brick through a window but I built this house instead, I hope you like it.” Agatha, “Queer as in Fuck You”.