Byggnadsprocessen och sommaren 2011

Nu är vi igång!

Vi har för några månader sedan lämnat in en ansökan om bygglov för en bit mark längs med Magelungsvägen i Högdalen. Precis som förra gången gäller bygglovet för en period på 5 år och kan sedan förlängas ytterligare 5 år. Reaktionerna från stadsbyggnadskontoret har varit positiva och det enda hindret för att få igenom ansökan är att tomten saknar en avfart mot Magelungsvägen. En grusväg som uppfyller kraven för handikappanpassning och för att frakta material till och från bygget har ritats in i ritningen. Problemet är att alla verksamheter i Sverige måste vara anslutna till sophantering. För att kunna bli ansluten till detta så måste vägen uppfylla ytterligare krav. Vägen måste byggas för tung trafik och en sopbil måste kunna vända på den genom att enbart backa en gång. Utöver detta kräver trafikkontoret att vägen ska ha ett räcke så att bilar inte kan köra runt gångvägens bom och köra in på parkvägen. Detta skulle vara enormt mycket dyrare att bygga än vad vi från början räknat med, dessutom skulle det ta en väldig massa tid från arbetet med huset. Därför har vi nu ansökt om dispens från sophämtning.

För att inte behöva vänta i månader sätter vi samtidigt igång arbetet med att förbereda bygget genom att göra bygganmälan, leta efter konstruktör och kvalitetsansvarig. Med andra ord går vi på som om vi redan vore klara med byråkratin.

Efter att alla tillstånd är klara behöver bara byggritningar upprättas och sedan kan vi sätta igång. I bästa fall kan vi börja i Juni. Troligt är att vi under sommaren skulle kunna klara av att göra markarbetet, påbörja vägarbetet och bygga grunden. Fasadens stålstomme kommer att byggas på en gård utanför Malmö av ett svetsarkollektiv där. Under hösten skulle vi kanske kunna klara av att resa den bärande trästommen och påbörja taket. I bästa fall skulle vi kunna vara klara i slutet av nästa sommar. Men allt tar alltid längre tid än vad man tror så det är svårt att avgöra och det beror på hur många som kommer att hjälpa till.

Vi ligger redan på marginalerna i ekonomin och om vi måste bygga den stora typen av väg till huset ligger vi ett antal 100 000 kr back. Arbetet fram tills huset kan börja byggas och under byggnadsperioden måste alltså även läggas på att dra in mer pengar.

Vi behöver med andra ord ert stöd med; Pengar, alla former av bidrag eller initiativ för att dra in pengar är väldigt välkomna. Vi kommer under våren/sommaren ha fester med syftet att dra in pengar (kom på dessa och ha roligt!).

Det är just nu i mitten på april och det finns fortfarande stora möjligheter till att kunna börja bygga till sommaren. Det är självklart inte ultimat att fortfarande inte veta med så här lite tid kvar med tanke på att allt kommer att byggas ideellt. Men vi har en plan för processen som vi hoppas kunna följa vilken går ut på att dela upp oss i tre arbetslag där två arbetar två dagar i veckan och en en dag i veckan. För att garantera kontinuitet i byggandet och för att undvika att det vissa dagar kommer för få och som sedan inte kan göra någonting. Samtidigt som det hela tiden ska vara öppet för alla att komma att arbeta, när som helst, och samtidigt som vi till särskilda punkter i bygget kommer gå ut med särskilda rop när det behövs många.

Det här var sumariska beskrivningar av både det som varit och vad som kommer ske. Men viktigt just nu tycker vi är att fortsätter med planerandet som att det ska starta till sommaren oc allt vad det innebär. Samtidigt som vi gärna ser att alla som nu vet med sig, eller tror, att de skulle ha lust att använda två dagar av sina veckor nu i sommar till att bygga hör av sig till [email protected] för att underlätta planerandet.