Cyklopen på väg…

En uppdatering trots att det egentligen inte är någonting nytt under vårsolen, en byråkratisk-homogeniserande-maskin vill av alla möjliga och tänkbara vägar, leder och stigar göra det till en enda, med skillnaden att det den här gången är ordagrant.

Bygglovet är alltså redan godkänt, alldeles strax kommer det att sättas igång med bygganmälan (konstruktörer ska se till att allting håller) och det enda som står i mellan är en väg. En väg som krävs för att sophanteringen ska kunna ske, vilket egentligen inte är några konstigheter mer än att vi vid förra tillfället inte behövde en sådan och ändå kunde sköta detta perfekt. Och att det med tanke på att vårt bygglov är tillfälligt är lite i överkant att bygga en sådan här väg då det till exempel skulle kunna lösas genom källsortering och kompostering.

Men: Vi fick för två veckor sedan avslag på vår ansökan om dispens från sophantering vilket innebar att vi skulle behöva bygga den väg (för sopbilar) som exploateringskontoret uppskattat till en kostnad på två miljoner kronor. Alltså dubbelt så mycket än vad vi planerat att hela huset ska kosta.

Men vi har nu samtalat med experter på bland annat Avfall Sverige som påpekat att sophanteringen inte behöver vara exakt vid huset vilket innebär att nya möjligheter öppnar upp sig. Lagarna kring detta torde rimligtvis vara för sopgubbarnas skull, och ska vi ha sophantering vill vi självklart göra det så smidigt som möjlig för dem.Vi hoppas nu att möjligheten att ha sophantering på en annan plats i närheten ska bli en… väg runt tvåmiljonerkronorsproblemet.

Så länge,
Kulturkampanjen.