Goda nyheter! Cash finns!

Goda nyheter: Vi har fått ett stort stipendium av Allmänna arvsfonden. Detta innebär att vi nu har råd med allt material till huset, och kan lägga fokus på det väsentliga. C u soon i Högdalen!