Byggbilder slutspurt

isolering på vinden

Golvläggning på vinden

…mera golv…

…krypa på knäna en vecka ger blåa ben…

Bygge av tillfälligt golv för att bygga gipsväggar

Nära slutet av golvet på vinden

Gipsning

Brandväggsbygge

Brandväggen

Resning av port

Porten

Svetsning av porten