Cyklopen behöver ditt ekonomiska stöd

Att bygga hus är dyrt, så även Cyklopen. Lyckan över att ha en ekonomi som kunde bygga färdigt huset är förbi. Nu behövs ditt ekonomiska stöd för att få de sista pusselbitarna på plats innan vintern. Som det ser ut nu har vi inte råd att köpa det sista materialet.

Vill du ha ett fritt kulturhus? Sätt in pengar på postgiro: 1607552-5