Onsdagspub 4/3

Cyklopen-65

Pubhäng och mat. Men den här onsdagspuben tänkte vi diskutera hur vi kan solidarisera oss med Grekland. Åtstramningarna och den humanitära katastrofen måste få ett slut. Därför ska vi diskutera vad vi kan göra för att stödja grekerna och andra sydeuropéer för att bygga ett fungerande samhälle igen, som inte finns till för att betala räntor till trojkans banker