6-9/5 Activism To Me + Rullande biblioteket Vernissage och utställning

https://detrullandebiblioteket.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/848732598519686/
https://www.facebook.com/events/643524365779016/

rullande

posterCyklopen

Activism To Me gästar Cyklopen
6-9 maj

Vad är aktivism?
Aktivism kan betyda många olika saker för många olika människor, i denna utställning undersöks hur olika aktivister definierar och uttrycker sin aktivism.

Vad betyder aktivism för dig?
För vissa betyder det allt då de till och med riskerar sina liv för att fortsätta vara aktivister. Utställningen handlar om människor som vägrar leva i förtryck eller se tyst på när andra blir förtryckta. De väljer därför, trots riskerna, att kämpa för sina egna och andras rättigheter. Kom och ta del av deras historier och låt dig inspireras!

Activism To Me är en utställning, skapat av tre studenter från Färnebo Folkhögskola, som handlar om att visa vilka olika former aktivism kan ta och hur den kan påverka samhället, människan och individen. Inte minst kan aktivism te sig annorlunda beroende på vart en befinner sig, olika orättvisor skapar olika reaktioner. Denna utställning har ett fokus på södra Afrika och de kamper som bedrivs av aktivister där.

Välkommen på Vernissage på onsdag 6 maj 18.00 på Cyklopen
Därefter håller vi öppet torsdag och fredag 14.00 – 18.00,
Lördag 11.00 – 17.00