6/5 Onsdagspub – Vernissage och utställning

Onsdagspub 6/5 Vernissage och utställning

https://www.facebook.com/events/342614012605751/

Gävle: LÄNSMUSÉET GÄVLEBORG 24/4 – 29/4
Sandviken: GALLERI LARSPALM 1/5 – 9/5
Stockholm: CYKLOPEN 6/5 – 9/5

cyklopen
Activism To Me skapar en utställning som handlar om att visa vilka olika former aktivism kan ta och hur den kan påverka samhället, människan och individen. Inte minst kan aktivism te sig annorlunda beroende på vart en befinner sig, olika orättvisor skapar olika reaktioner. Denna utställning har ett fokus på södra Afrika och de kamper som bedrivs av aktivister där.

Vad är aktivism?
Aktivism kan betyda många olika saker för många olika människor, i denna utställning undersöks hur olika aktivister definierar och uttrycker sin aktivism.

Vad betyder aktivism för dig?
För vissa betyder det allt då de till och med riskerar sina liv för att fortsätta vara aktivister. Utställningen handlar om människor som vägrar leva i förtryck eller se tyst på när andra blir förtryckta. De väljer därför, trots riskerna, att kämpa för sina egna och andras rättigheter. Kom och ta del av deras historier och låt dig inspireras!

Activism To Me is creating an exhibition which is about showing the variety of forms activism can take and how it affects the society and the individual. How activism is expressed can depend on where you are, different injustices creates different reactions. This exhibition will be focusing on southern Africa and the struggles being pursued by activists there.

What is activism?
Activism can have various meanings to different people, in this exhibition we will explore how different activists define and express their activism.

What does activism mean to you?
For some it means everything, as they even risk their own lives, to remain activists. The exhibition will portray people refusing to live in oppression and stay silent while others are being oppressed. These people choose, despite the risks, to fight for their own and other peoples rights. Come and take part of their stories and be inspired!