10/9: Debattkväll om frihandelsavtalet TTIP

ttip
TTIP, världens största frihandelsavtal, har förhandlats under tre år mellan EU och USA. Fördelarna som utlovas av marknadsorienterade politiker är en gigantisk ökning av handel, produktion och arbetsplatser. Man talar om en BNP-ökning i EU på 1000 miljarder dollar per år.
 
Men miljoner människor i Europa har protesterat mot TTIP. De menar att likande avtal för Latinamerika och Kanada lett till mer exploatering av naturen, försämring av arbetsrätten och urholkad demokrati. En av de mest omdis-kuterade frågorna är inrättandet av skiljedomstolar, utanför de nationella rättssystemen, där företag kan stämma stater.
 
För att få klarhet om kritiken mot frihandelsavtalet TTIP och dess sociala, miljömässiga och politiska konsekvenser ordnar vi en debatt och utfrågning med representanter från miljörörelsen, facket och politiska partier.
 
 
PROGRAM
16:00-18:30 Utfrågning och debatt
Deltagare: Söderblom-Tay från Jordens Vänner Christer Wälivaara från Byggnads och andra fackförbund Carl Schlyter från Miljöpartiet Jens Holm från Vänsterpartiet Robin Zachari från SKIFTET Representant från Greenpeace
 
19:00-22:00 Fest, musik och workshop
Latinamerikansk dansmusik. Workshop med material för att göra affischer, och banderoller. Mat från foodtruck Vegan Schmegan och dryck säljs.
 
Arrangörer: Kulturhuset Cyklopen, Jordens vänner, ABF och PolCirkeln