Solidaritetsforum 2017

ENGLISH BELOW

Den 28:e januari anordnar Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté en temadag där vi diskuterar internationell kamp. Vi kommer att ha internationella föreläsare och representanter från solidaritetsorganisationer, samt diskussioner kring situationen i olika länder och hur praktiskt solidaritetsarbete fungerar här i Sverige.

Plats: Kulturhuset Cyklopen – 10 minuters promenad från tunnelbanestationen Högdalen
Tid: 10:00 – 18:00, 28:e januari
Tillgänglighet: Anpassat för rullstol och rörelseförhinder.

Föreläsare och programpunkter kommer att släppas löpande under de kommande veckorna. Vi ser fram emot en lärorik och rolig dag, om ni har några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till SUFs Internationella Kommitté på [email protected]

Deltagande organisationer:
ABC Stockholm
Indiensolidaritet

Indiensolidaritet
Indiensolidaritet är en förening som arbetar med att sprida information och stödja olika folkrörelser i Indien och andra delar av Asien som kämpar mot storbolag, myndigheter och godsherrar. I Indien spelar Naxalitrörelsen en viktig roll genom att de arbetar för att radikalisera folkrörelserna och att de har tagit över stora områden där har byggt upp en egen förvaltning.
Indiensolidaritets praktiska arbete består i att genomföra aktioner, göra en tidning, affischerar, ordna föredrag och manifestationer. De strävar även efter att genomföra undersökande resor till konfliktområden i Indien m.m.

Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

On January 28:th, the International Committee of the Syndicalist Youth Federation of Sweden will arrange a Forum of Solidarity where we discuss international struggle. We will host international lecturers and representatives from solidarity-based organizations, as well as discussions about the current situation in different countries and how solidarity works in practice here in Sweden.

Location: Cultural Centre Cyklopen – 10 minutes’ walk from subway station Högdalen
Time: 10:00 – 18:00, 28:th of January
Accessibility: Adapted for wheelchair and movement impairments.

Lecturers and lectures will be revealed continuously in the upcoming weeks. We look forward to an informative and fun day, if you have any questions or reflections, don’t hesitate to contact us at the International Committé at [email protected].

Syndicalist Youth Federation’s International Committee