25/5: Utställning: Gatukonst och politisk aktivism

 

Utställning: Gatukonst och politisk aktivism
Med verk av elever i åk. 4-9 från Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan

Vernissage fredag 25/5 kl 16-19

Utställningen även öppen lördag 26/5 kl 12-15.

Under en stor del av vårterminen har elever i årskurs 4-9 arbetat utifrån ett gemensamt tema i bildundervisningen. Temat är politisk aktivism i konsten och är valt med anledning av att det är riksdagsval i september 2018. Inom ramen för temat har begreppet street art och dess tekniker förts in. Gatukonst eller street art är en form av aktivism som görs utifrån en enskild persons vilja att berätta om något som hen tycker är viktigt. Gatukonsten finns för att protestera, uppmana folk att tänka till, ifrågasätta och ibland att störa ordningen. Eleverna har arbetat med att göra bilder med egna budskap. Det kan vara något en vill förändra eller något en vill ha mer av. Det kan vara något personligt, som rör den enskilde eleven eller något som påverkar många människor. Temat avslutas nu med utställning av alla elevers bilder på Cyklopen.

Varmt välkomna!

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1686874194734947/