Workshop i musikproduktion

– Information in English down below!-

Transit Plus och Kons(t)pirationen presenterar: MUSIKPRODUKTIONSWORKSHOP! Denna workshop riktar sig till transpersoner.

Har du velat börja skapa musik själv men inte vetat var du ska börja?
Känner du att du har en massa musikaliska idéer och kreativitet som du inte kan få utlopp för?

🎶✨Välkomna på musikproduktionsworkshop den 19/1 kl. 15-17 på kulturhuset Cyklopen!✨ 🎶

Under workshopen kommer vi främst att gå igenom grundläggande funktioner som finns i alla musikproduktionsprogram. Tanken är att du som deltagare ska få verktyg att börja skapa din egen musik. Under workshopen kommer vi även prata om och inspireras av musik som är gjord av transpersoner.

Workshopen riktar sig främst till dig som är nybörjare när det gäller musikproduktion.

OBS: Du behöver inte ta med en egen dator till workshopen. Om du har en dator med ett DAW får du dock gärna ta med den.

—————————————————–

Vi som håller i workshopen heter Valerie och Daniela och är medgrundare till konstkollektivet Kons(t)pirationen, som är en ideell förening som syftar till att förena den queera kampen med den antirasistiska genom att skapa alternativa rum för gemenskap. Kons(t)pirationen är inte transseparatistiskt som kollektiv, utan medarrangörer tillsammans med Transit Plus.

Valerie är synthälskare och experimentell musikproducent som har studerat musikproduktion på kursen Vem Kan Bli Producent på Popkollo, och låtskrivande på Biskops-Arnö Folkhögskola. Valerie är ett speciellt stort fan av Wendy Carlos, historiens synthtranstjej no. 1, som bland annat har gjort musiken till filmen A Clockwork Orange.

Daniela är främst sångerska men också producent som precis som Valerie studerat musikproduktion på kursen Vem Kan Bli Producent på Popkollo och låtskrivarutbildningen på Biskops-Arnö folkhögskola.

Vi kommer även ha med oss en tredje gästworkshopledare! TBA.

—————————————————–

Workshopen är helt gratis och du behöver inte anmäla dig. Fika kommer finnas. Språken för denna workshop är svenska och engelska.

Datum: Söndag den 19 Januari
Tid: kl. 15-17
Plats: Cyklopen, Magelungsvägen 170. Närmaste tunnelbanestation: Högdalen
För mer information om hur du hittar till Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Tillgänglighet: Gångvägen utanför är lätt att ta sig fram på, dock är det grus precis utanför huset en liten bit. Huset har en hiss som leder både till loftet och andra våningen. Hissen styrs genom att hela resan hålla inne knappen för den våning du skall åka till. Huset har inga inre trösklar, och det finns en rymlig WC samt en mindre WC.

Om du har frågor kring eventet eller lokalen går det att höra av sig till vår mail: [email protected]

Om du skulle vilja ha hjälp med tolkande/språk, kontakta oss så kan vi försöka lösa det.

—————————————————–

Transit Plus är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm, och som syftar till att skapa mötesplatser för transpersoner i Stockholmsområdet. Den här workshopen är den andra av fem stycken som hålls mellan december 2019 och april 2020.

Mer information om Transit Plus hittar du på vår egen instagram @transitgrupper eller på RFSL Stockholms hemsida: https://rfslstockholm.se/transit

Illustration av: @totiesketchy på Instagram

—————————————————–
—————————————————–

Transit Plus and Kons(t)pirationen presents:
MUSIC PRODUCTION WORKSHOP! This workshop is aimed towards trans people.

🎶✨Welcome to our Music Production Workshop on the 19/1 at 3 pm-5pm at Cyklopen ✨🎶

Have you wanted to start creating music by yourself but not known where to begin?
Do you feel like you have a lot of musical ideas and creativity you can’t find an outlet for?

During this workshop we will mainly go through basic functions which exist in all music production programmes. The idea is that you as a participant will get tools to start creating your own music. During the workshop we will also talk about and be inspired by music made by trans people.

The workshop is mainly aimed towards those who are beginners when it comes to music production.

OBS: You do not need to bring your own computer to this workshop. Although if you have a computer with a DAW you are very welcome to bring it.

—————————————————–

We who are hosting the workshop are Valerie and Daniela and are co-founders of the art collective Kons(t)pirationen, which is a non-profit group aiming to unite the queer struggle with the anti-racist through creating alternative spaces for community. Kons(t)pirationen is not trans separatist as a collective, but co-organizers together with Transit Plus.

Valerie is a synth lover and experimental music producer who has studied music production at the course Vem Kan Bli Producent at Popkollo, and song writing at Biskops-Arnö Folkhögskola. Valerie is an especially big fan of Wendy Carlos, history’s synth trans girl no. 1, who amongst other things has made the music for the film A Clockwork Orange.

Daniela is mainly a singer but also a producer who just as Valerie has studiet music production at the course Vem Kan Bli Producent at Popkollo, and the song writing programme at Biskops-Arnö Folkhögskola.

We will also have a third guest workshop leader with us! TBA.

—————————————————–

The workshop is completely free and you do not need to apply in beforehand. Fika/snacks will be provided. The languages for this workshop are Swedish and English.

Date: Sunday January 19th
Time: 3 pm-5 pm
Place: Cyklopen, Magelungsvägen 170.
Closest subway station: Högdalen
For more information on how to get to Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Accessibility:
The walkway outside is easy to access, however, there is gravel for a short distance just outside the house. The house has an elevator that leads to both the attic and the second floor. The elevator is controlled by holding down the button for the floor you are going to. The house has no internal thresholds, and there is one spacious WC and one smaller WC.

If you have any questions about the event or the space you can contact us via our mail: [email protected]

If you have any need for interpretation/translating, contact us and we can try to fix it.

—————————————————–

Transit Plus is a project run by RFSL Stockholm, and which aims to create meeting spaces for trans people in the Stockholm area. This workshop is the second of five that are held between December 2019 and April 2020.

More information on Transit Plus can be found on our own instagram @transitgrupper or on RFSL Stockholm’s webpage: https://rfslstockholm.se/transit/

Illustration by: @totiesketchy on Instagram