Bli stödmedlem! Solidaritet för en kommande stad

(for english, scroll below)

Vi har en lång, omvälvande tid framför oss. Oavsett vad som händer under de kommande veckorna så kommer världen inte vara sig lik. Krisen är en prövning, men också en möjlighet och en fråga. Ska de som redan äger mycket ha mer eller kan vi hitta andra sätt att förvalta och fördela resurserna?

Det går tyvärr inte att lita på att staten kommer skydda de redan utsatta. Pengar pumpas in till näringslivet och flygbolag. De som redan var utanför arbetsmarknaden eller saknar förstahandskontrakt vet att stödpaketen aldrig kommer till dom. Det vet också restaurangknegarna och de trångbodda. Samtidigt tillåts slumvärdar och människofientliga fastighetsbolag fortsätta driva in sina överhyror. De privata centrumägarna fortsätter göra sina vinster, utan att fråga om alla lokaler som står tomma efter deras hyreshöjningar skulle kunna användas av de som saknar tak. Förra veckan, mitt under en pågående pandemi, vräkte polisen en stor grupp EU-migranters läger i skogen bakom oss i Högdalen.

I denna situation önskar vi i Cyklopen inget hellre än att hålla huset öppet som en plats för organisering, tröst och sammanhållning. Vi vill insistera på kulturen och konstens förmåga att hjälpa oss att föreställa oss andra sätt att organisera rum, städer och samhällen.
Samtidigt måste vi anpassa oss till den rådande situationen, och vi pausar därför vår ordinarie verksamhet de kommande veckorna.

Arbetet med Cyklopen har sedan det inleddes 2003 varit en övning i vad vi kan skapas gemensamt, bortom både stat och företag. Den praktiska solidariteten finns i husets DNA, utan den hade det aldrig blivit två kulturhus. Vi ser nu omkring oss hur solidariteten både är nödvändig för överlevnad och för att kunna tänka oss en annan politik. Vi ser den när grannen storhandlar till flera i trappuppgången. Vi ser den i den organiserade kollektiva barnpassning som redan inletts. Vi kommer behöva se den överallt, i allt som omfattar vardagslivets politik.

Vi ska använda tiden verksamheten är stängd till att ställa upp i det solidaritetsarbete som redan har påbörjats i våra förorter. Men också tänka på vad huset kan vara, nu och framåt. Vi vill vårda Cyklopen som en grund för social förändring. En plats där misstag tillåts göras så att nya kollektiva erfarenheter och kunskaper ska kunna bli till. En resurs för en kommande stad där människor och inte vinst står i centrum.

Cyklopen har sedan starten inte tagit emot några löpande bidrag från staten eller andra organisationer. Även om vi hela tiden försöker hitta hållbara ekonomiska sätt för huset, blir självklart också vi drabbade av att stänga ned verksamheten. Men om vi får igång ett system med stödmedlemskap (där de som vill och har möjlighet sätter över en summa varje månad) står vi tillsammans bättre rustade framåt.

⭕️ Gå in på http://www.cyklopen.se/stodmedlem och fyll i ett belopp (minst 50 kronor) som då betalas varje månad. Även engångssummor kan sättas över. Om du inte har ekonomisk möjlighet att bidra, sprid och dela inlägget. När Covid-19 har lagt sig lovar vi att fira med en stor fest!

Tillhör du ett politisk nätverk eller en kulturförening som vill koppla samman dig med oss, hör också gärna av dig. Det samma gäller om du vill vara en del av vår verksamhet som självständigt och ideellt drivet kulturhus.

Med värme,
Cyklopen

ENGLISH:

We have a long-lasting, transformative period of time ahead of us. No matter what will end up happening in the coming few weeks, the world will never be the same. We are simultaneously facing a serious challenge and a great opportunity, but also a question well worth asking: Should those already owning almost everything end up owning even more, or are there alternative ways of managing and allocating our resources?

It is a sad fact of life that we cannot trust the state with the task of protecting those who are already at risk. The people who were already outside of the labor market to begin with, or who never ended up with the luxury of a first-hand contract, know intuitively that aid packages will never be formulated with them in mind. Things are no different for those spending their days working in restaurant kitchen, only to come home coming home to overcrowded apartments. At the same time, slumlords and ruthless real estate companies continue to reap giant profits, never stopping to ask themselves whether their assets left empty thanks to rent hikes instead could be put to use for those left with no roof over their head. It was only last week we witnessed the police evicting a large group of EU migrants from their camp in the nearby Högdalen forest – right in the middle of an accelerating pandemic.

In a situation like this, we, the activists of Cyklopen, couldn’t imagine doing anything else than continue keeping the door open to our house – as a space for organizing, for comfort, and for unity. We continue to insist on the potentiality of culture and art as means of imaging alternative ways of organizing space, cities, and societies. At the same time, we have no choice but to adapt to the current situation, which is why we are putting all our regular activities on hold for the coming few week.

Ever since we started putting our efforts into the Cyklopen project back in 2003, our work has taught us what mutual aid is capable of really building, far beyond the limitations enforced by the state and by capital. This practical form of solidarity exists in the very DNA of our building, and the fact that we have managed to create not one but two social centre is a testament to this. Observing our current situation, it is glaringly obvious that this solidarity is crucial not only for transcending the limits of traditional politics, but also for our survival. It is obvious in every act of helping out with groceries for our neighbors. It is obvious in how babysitting is already being jointly organized. It will have to start become obvious all over, in every activity encompassed by the politics of everyday life.

We will put this pausing of activities in the social centre to good use. We will join all the others already active in spreading the solidarity already growing in the Stockholm suburbs. But we will also use the time to again consider the potential power of our house, now and forwards. We are determined to care for Cyklopen as a seed for social change, and as a place open for the missteps necessary for treading a path towards new, collective experiences and insights. Cyklopen is a resource for a city that is coming, where people, not profits, are at the forefront.

Since its founding, Cyklopen has never accepted any sort of permanent support from the state or other organizations. We are used to finding sustainable ways of running our centre, we are nevertheless no exception to others when it comes to the financial effects of putting things on hold. However, if we could work out a system of solidarity subscriptions – allowing those who are able to to transfer a given sum each month – this would greatly improve our capacity for collective readiness for the future.

Please visit http://www.cyklopen.se/stodmedlem/ and fill in the sum you feel comfortable contributing (at least 50 kr) each month. Doing a one-time solidarity transfer is possible as well. And we promise you, that once the Covid-19 threat is over, this will surely be celebrated by us throwing a big party!

If you are a member of a political network or cultural society that’d like to link up with us, we’d love for you to get in touch. Of course, this goes for those of you who’d like to join us in making possible a social centre powered by independence and volontary effort.

Warm regards,

Cyklopen