Kulturhus, Kulturhus, Kulturhus

Ett program med utgångspunkt i specialsektionen om den franska arbetarrörelsens Maison de la culture i dagstidningen Comœdia den 14 juli 1936, inspelat på Cyklopen i Stockholm den 6 november 2020. Arrangerat av den oberoende forskningsgruppen Agentur

Kulturhus kulturhus kulturhus utgår från specialsektionen om den franska Folkfrontens Kulturhus i dagstidningen Comœdia, som nu publiceras i sin helhet i svensk översättning. Det är en rapport om kulturinstitutionernas liv och kulturpolitikens framtid, om decentraliserad självorganisering och centraliserad statsapparat, om atrofierade begrepp och vital byråkrati. Kan folkfronternas kulturhus ge oss ett nytt perspektiv på den kulturpolitiska idéutvecklingen i Sverige, från 1930-talet till idag? Kan kulturhusens läsecirklar och förmedlingsformer lära oss något om författarens förändrade villkor i en postdigital offentlighet? Hur skulle ett Kulturhus se ut som skulle svara mot samtidens sociala, politiska och teknologiska förutsättningar?

Med presentationer och föreläsningar och konstnärliga bidrag av Jörgen Gassilewski, Elof Hellström, Sara Parkman, Kim West och Ellen Wettmark.

Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. 2020–21 driver gruppen forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

– –

Kulturhus, kulturhus, kulturhus gavs också ut som Stockholmstidningen #4 i december 2020. Tidningen finns att hämta på Cyklopen när huset är öppet.