Mangelfest!

18 år
100kr

På scen
Sex dwarf
Smierc
Pestkontroll 
Svaveldioxid 
Käpprätt 
Vägran
Haradrim

Sker i samarbete med ABF Stockholm