Elektronikcirkel (3 träffar)

När:
12 juni, 2024 kl. 18:00 – 20:30
2024-06-12T18:00:00+02:00
2024-06-12T20:30:00+02:00
Var:
Cyklopen
Magelungsvägen 170
Bandhagen
Pris:
Gratis
Kontakt:

Vi träffas på Cyklopen och tar reda på allt vi vill veta om el och elektronik. Fokus är en djupare förståelse av den ljud- och ljus-relaterade el och elektronik som vi använder i huset för scenproduktion.

För att ge mening och sammanhang till kunskaperna går vi tillsammans igenom en del grundläggande principer och naturvetenskapen bakom ledare, halvledare och det som kallas elektromagnetiska fält. Det blir alltså en del fysik och till och med lite kemi. Om vi får feeling går vi till och med igenom de aktuella frågor hur samhällets elförsörjning är uppbyggd, och hur olika elektroniska produkter framställs och hur de borde återanvändas och till sist återvinnas.

Trots en teoretisk grund kommer vi lägga störst fokus på praktiskt arbete; att mäta på kretsar, sätta ihop egna enkla kretsar, löda, felsöka och reparera elektronik. Stort fokus kommer att vara på Cyklopens ljud- och ljusutrustning, eller sådant deltagarna själva vill arbeta med inom ljud- och ljusteknik.

För att undvika elsäkerhetsrisker kommer vi i första hand experimentera med batteridrivna svagströmskretsar. I de fall vi tittar på kraftelektronik, till exempel slutsteg, kommer dessa vara förberedda inför kurstillfället så att inga farliga spänningar kan finnas kvar i apparatens kretsar och att apparaten inte kan råka spänningssättas på ett okontrollerat sätt som innebär risker.

Anmäl dig till [email protected] så att vi kan dimensionera. Det är tråkigt om vi blir alldeles för många, i så fall är det bättre att vi kör samma träffar vid fler tillfällen. Personer som avser komma på samtliga tre träffar har företräde.

Träffarna är kostnadsfria. Allt nödvändigt material kommer att finnas på plats. Upplägget nedan är ett förslag, och vi kan komma att justera innehållet något för att möta deltagarnas intressen. Vi bestämmer definitiva datum för träff 2 och 3 i samband med första träffen.

Träff 1 – onsdag 15 maj kl 18:00-20:30

– vad händer i en sladd egentligen? Hur mycket kan kopplas in i ett vägguttag innan säkringen går?
– vad händer i en glödlampa? Vad händer i en LED-lampa?
– hur fungerar en förstärkarkrets?
– hur fungerar en högtalare?
– vad betyder egentligen digital teknik?

Vi går igenom varför en metall leder ström, och varför till exempel plast normalt inte leder ström. Varför leder vissa material ström och andra inte?

När blir elektrisk ström farlig för oss människor, och vad är det som är farligt egentligen? Vad är elektrisk ström, egentligen?

Begreppet elektriskt motstånd (resistans), och att elström kan generera värme när den flyter genom en viss sorts kabel eller komponent.

Vi går igenom varför väldigt varma föremål strålar ut synligt ljus – principen för en glödlampa.

Vi tittar på vad halvledare är och varför egentligen LED-lampor är så effektiva jämfört med glödlampor. Lite om Albert Einsteins nobelpris för den fotoelektriska effekten är på sin plats här.

Vi tittar på den betydelsefulla uppfinningen transistorn och bygger tillsammans en enkel och lite bristfällig förstärkarkrets med hjälp av en vanligt förekommande kiseltransistor.

Vi bygger en enkel elektromagnet och tittar sedan på hur högtalare och mikrofoner fungerar med hjälp av elektromagnetism.

Och så helt kort, vad betyder det att elektronik är digital? Vad är egentligen en digital krets och varför är digital teknik så vanlig och viktig för samhället idag? Hur framställs dessa IC-kretsar?

Träff 2 – förmodligen måndag 27/5 18:00-20:30

Hur lagras elektrisk energi? Batterier, Kondensatorer, komponenten elektriska spolen.

Växelström, frekvens, trefas, ljudsignaler. Hur kan vi filtrera ut vissa frekvenser ur en växelspänning eller elektrisk signal med hjälp av kondensatorer och spolar?

Sprak och gnistor, brus och jordbrum. Vi undersöker elektriska störningar, Faradays bur och vi frågar oss om det räcker med ett litet tak av stanniol för att skydda sina rosor mot kosmisk strålning, ja om just rosor ens behöver något skydd. Vi lär oss framför allt mer om vad det är vi svär över när ljudet inte fungerar som det ska i livesammanhang.

Vi undersöker hur en elektrisk motor eller elektrisk generator fungerar och undersöker hur detta i praktiken hänger samman med hur hela samhällets elförsörjning är uppbyggd, för faktum är en oerhört kraftig roterande axel inne i Forsmarks kärnkraftverk som roterar 25 varv i sekunden, är med och bestämmer takten på de elektroner som till slut driver vårt ljus- och ljudsystem på Cyklopen.

Träff 3 – förmodligen onsdag 12/6 18:00-20:00

Hur överförs analoga ljudsignaler elektriska kablar? Hur överförs digital information genom elektriska ledningar och optisk fiber? Hur överförs signaler genom radioteknik? Hur ser vi till att signalen vi försöker överföra inte drunkar i brus?

Vi har lärt oss en hel del om elektricitet, elektriska störningar och olika typer av analog och digital elektronik. Det kan verka alldeles oerhört långsökt, men vi kommer ha nytta av all den här kunskapen för att förstå och felsöka problem vid liveljud och -ljus!

Vi går igenom vad som händer i en vanlig live-ljudrigg och hur vi kan micka upp och ta in ljud från olika källor (mikrofoner, gitarr, analoga och digital ljudboxar av olika slag) och få ihop alltsammans till en lyssningbar helhet. Vi tittar också på hur ljuset i huset styrs digitalt och delvis analogt, och vilka störningar som kan uppstå i ljusriggen och vad vi gör för att avhjälpa störningarna.

En viktig fråga är också hur vi hanterar gammal teknik. Hur återvinns elektronik idag? Vad vinner vi på att reparera och återanvända gamla elektroniska prylar? Vad är ett ansvarsfullt sätt att anskaffa elektronik för scenteknik och annat, och hur vet vi hur vi ska återvinna den på ett ansvarsfullt sätt?