Kalender

Maj
25
fre
Utställning: Gatukonst och politisk aktivism
Maj 25 kl. 16:00 – Maj 26 kl. 15:00

 

Utställning: Gatukonst och politisk aktivism
Med verk av elever i åk. 4-9 från Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan

Vernissage fredag 25/5 kl 16-19

Utställningen även öppen lördag 26/5 kl 12-15.

Under en stor del av vårterminen har elever i årskurs 4-9 arbetat utifrån ett gemensamt tema i bildundervisningen. Temat är politisk aktivism i konsten och är valt med anledning av att det är riksdagsval i september 2018. Inom ramen för temat har begreppet street art och dess tekniker förts in. Gatukonst eller street art är en form av aktivism som görs utifrån en enskild persons vilja att berätta om något som hen tycker är viktigt. Gatukonsten finns för att protestera, uppmana folk att tänka till, ifrågasätta och ibland att störa ordningen. Eleverna har arbetat med att göra bilder med egna budskap. Det kan vara något en vill förändra eller något en vill ha mer av. Det kan vara något personligt, som rör den enskilde eleven eller något som påverkar många människor. Temat avslutas nu med utställning av alla elevers bilder på Cyklopen.

Varmt välkomna!

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1686874194734947/

Jun
1
fre
VISUELL ETNOGRAFI FÖR RADIKALA PRAKTIKER
Jun 1 kl. 17:00 – 23:59

VISUELL ETNOGRAFI FÖR RADIKALA PRAKTIKER – FRÅN ENGAGEMANG TILL FILM OCH TILLBAKA IGEN

Varmt välkomna på workshop med forskaren och aktivisten Michele Lancione. Workshopen pågår under tre timmar, och efteråt öppnar vi upp övervåningen för mat och dryck. Mer information kommer under våren.

/Cyklopen och Ort till Ort

Workshop 17.00-20.00
I den tredelade workshopen inleder Michele med att berätta om skapandet av ”A început ploaia / Det började regna”, en 72-minuters dokumentär om kampen för bostäder i Bukarest. Presentationen följs av en introduktion till metoder för möjliga kritiska läsningar av bilder och deras makt, med syfte att se den politiska potentialen i detta.

Program

Första delen: Reflekterande kring radikalt handlande (50 min)

Presentation (15 minuter) — Michele kommer att illustrera produktionen av hans dokumentär kring avhysningar och kampen för bostäder i Bukarest. Tanken är att lyfta frågor om positionalitet, metodik och samproduktion av kunskap som bör behandlas före försök att arbeta med bilder.
Aktivitet: Fönstret (35 minuter) — Deltagarna kommer att bli ombedda att reflektera, individuellt, kring deras aktivistiska projekt. Efterföljande diskussion.

— paus —

Andra delen: Förstå bilder (50 min)

Presentation (40 minuter) — Efter en kort introduktion om meningen med visuell praxis i fallet ”A început ploaia”, kommer Michele ge en introduktion till de grundläggande principerna för ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Frågor om representation, produktion och analys kommer att tas upp.

Aktivitet: Collage (10 minuter) — I relation till föregående aktivitet kommer deltagarna att arbeta i grupp med fokus på relevansen av bilder för deras aktivism. Genom att arbeta på en vit duk kommer varje grupp att inbjudas till att reflektera över visualitetens teori och praktik.

— paus —

Tredje delen: Arbeta med bilder för handlande (20 min)

Presentation (5 minuter) — För att avsluta workshopen kommer Michele att erbjuda en slutgiltig reflektion om hur det går att producera bilder för radikal handling. En ”hur-kan-en-göra-lista” kommer att tillgängliggöras för övriga deltagare.

Ett reflekterande samtal (15 min) avslutar dagen.

En început ploaia / Det började regna är den första dokumentären om tvångsvräkningar av romer i Bukarest, Rumänien. Dokumentären kan ses och laddas ner på www.ainceputploaia.com

Michele är en urban etnograf och aktivist och medlem av FCDL (Bukarest, Rumänien), och arbetar som senior forskare på det Urbana Institutet vid universitetet i Sheffield (Storbritannien). Han har skrivit mycket om frågor kring hemlöshet och vardagslivet i den urbana marginalen. Mer information finns här: www.michelelancione.eu

Facebook:

https://www.facebook.com/events/158482724858351/