Om stipendiet – En framåtblickande återblick

Skepp och hoj! Som ni antagligen har hört så är Cyklopens finansiering slutligen i hamn efter 10 stormiga år. Detta gläder oss oerhört och vi tar er därmed på en kort seglats bakåt i tiden som vi avslutar med en väldigt tidig nyårsskål.

Under snart tio år har föreningen kulturkampanjen arbetat för att skapa ett frihetligt kulturcenter i Stockholm. Allt hade sin början i försöken att befria tomma hus från statens vanvård. Hus som stått övergivna i decennier öppnades upp för att skapa sociala och kulturella forum. Dessa tidiga aktionsbetonade projekt var fulla av energi och skaparglädje. Många fick genom dessa projekt nya drömmar, kunskaper och vänner. På samma gång var dessa projekt i materiell mening föga framgångsrika. Ordningsmakten slängde ut oss, domstolarna dömde oss och staden rev husen. Eftersom denna upprepning var tröttsam byttes strategi.

Vi blev inbjudna till stadshuset, med vaga löften om lokaler, och en flera år lång dialog med Stockholms politiker tog sin början. Inte helt oväntat ledde denna dialog till nada, inget, nichts. Detta var tråkiga år, och när möjligheten att hyra en tomt ”som ingen ville ha” i Högdalen dök upp, så slog vi till. Till allas förvåning gick den tillfälliga bygglovsansökan igenom, och så kom det sig så att det under de närmaste tre åren med gemensamma krafter byggdes ett hus som döptes till Cyklopen. Men den solskenshistoria som då tog sina första staplande steg avbröts abrupt av fascister beväpnade med brandbomber.

Från andra sidan gatan, en novemberkväll 2008, såg vi vårt hus brinna ned till grunden. Men med det fick inte drömmarna bli aska, och det bestämdes direkt att ett nytt hus skulle uppföras. Vägen var sen återigen lång genom byråkratiska snårskogar. Men vi kom fram och fick en ny tomt och ett nytt tillfälligt bygglov, och sommaren 2011 började vi bygga igen.

Ändlösa timmar av slit har lagts ned för att realisera en gemensam dröm. Den inledande aktivismen, mötena, opinionsbildandet, byråkratin, byggarbetet och det alltid närvarande kulturskapandet. Men en annan stor del av arbetet saknas i denna beskrivning: finansieringen. Kulturkampanjen har under dessa snart 10 år fått in pengar från stipendier, men det mesta kommer från stödtillställningar och insamlingar. När byggsommaren 2012 var slut var kassalådan som vanligt tom, och arbetet med att samla in nya medel fortsatte under hösten med envisheten hos en åsna. Huset skulle byggts om det så bara fanns fem kronor, men den 14 december nåddes vi av de glädjande nyheterna att arvsfonden tilldelat oss 1,8 miljoner kronor.

Under den tiden som gått, medan projektet fortgått, har inte behovet av ett sånt här hus minskat. Tvärtom upplever vi samhället ännu mer individuellt och kallt. Det som skulle kunna vara gemensamt privatiseras, oavsett om det är tankar, känslor eller bostäder. Cyklopen är tänkt att vara en plats som utmanar detta, ett hus som gör rum för delanden och som möjliggör rätten att både lyckas och misslyckas tillsammans.Byggandet av våra hus har alltid varit en central del i vårt projekt och nu har vi energi nog att göra denna process mer inspirerande och glädjefylld än någonsin. Allt fokus kan nu lägga på projektets innehåll, hur det görs och vad som ska göras. Att få prova utan att redan kunna är helt centralt för detta arbete, och utan denna attityd hade vi heller inte stått där vi står idag.
Bygget öppnar igen tidigt i vår. Nu föregår vi härmed nyårsafton och utbringar en skål för ett fantastiskt 2013!