I ett öppet förhållande med huset Cyklopen…

…eller från förälskelse till ren kärlek.

Cyklopen drabbade mig som en total förälskelse från allra första början. Alla ingredienserna fanns med, de trevande nyfikna blickarna från min sida när jag dök upp våren 2012. Hade följt processen för Cyklopen 1 på avstånd via media med mera. Men detta blev något konkret! Byggplanen som var uppsmackad på utsidan av en container med utförliga beskrivningar av byggprojektet och bilddokumentation från invigningen med det första spadtaget, en ren eufori! Det välkomnande, inkluderande i arbetsprocessen från de människor jag mötte. Mina otaliga timmars grusskyfflande första gången, som mer kunde liknas vid ett ”själsligt reningsbad”. Fixarhelgerna som övergick till sporadiska arbetsdagar under sommaren till intensivt byggande under två semesterveckor i juli. De fina människor jag mött med samma brinnande längtan att se Cyklopen resa sig ur askan igen. Känslan av att vara del av något mycket större än din egen person har varit centralt. Det kollektiva före det privata! Möjligheten att tillskansa sig nya färdigheter och väcka liv i förmågor som legat i dvala. Och mötena med andra individer, andra åldrar, andra erfarenheter men med ett gemensamt mål. Och allt har skett rent ideellt. Barnet har kunnat närvara; planterat, putsat med stålborste, målat rostfärg, byggt en trägubbe och lekt vid sidan om. Även hon ser sig som en del av Cyklopen. De två veckorna vi tillbringade på tomten förse gick visserligen av ett ultimatum från hennes sida, att varje eftermiddag skulle avslutas (oavsett väder) med att cykla och bada. Eftersom vädret var ”något instabilt” sommaren 2012, hoppade vi i vattnet otaliga gånger i regn!

Min förälskelse för Cyklopen har övergått till ren kärlek. Detta innebär en nästan smärtsam väntan och längtan på att få bygga klart detta viktiga, unika, frihetliga hus, som (förhoppningsvis)ska stå klart i augusti 2013 lagom till 10-års jubileet av kulturkampanjen.

<3 till er alla

Johanna & Miriam

Detta är en ny historia som har lagts till på sidan Berättelser om Cyklopen. Om du har en historia om Cyklopen du vill dela med dig av kan du maila den till oss: [email protected]