Europakommunen

När:
9 augusti, 2014 kl. 16:00 – 20:00
2014-08-09T16:00:00+00:00
2014-08-09T20:00:00+00:00

Europa
Europa av idag befinner sig i spänningsfältet mellan två illavarslande ideologiska, politiska och ekonomiska riktningar. Den ena riktningen är trojkans, dvs en styrning av politiken till förmån för finansiella intressen på europeisk nivå, som resulterar i en repressiv hållning till följd av skärpta klassmotsättningar, den andra riktningen är fascismens, som i nuläget framställer sig som en motvikt till trojkans riktning och vinner stöd i form av ett uråldrig idé om nationell suveränitet.

Mot denna dystra utblick formades idén om ett Europa som varken tillhör det globala kapitalet och dess finansiella institutioner, eller den fascistiska reaktion som är i full färd med att mobilisera till förödande proportioner. En idé formades om ett Europa utan gränser och murar, där livet inte är villkorat och prekärt. Det började talas om ett Europa av sociala kamper och allmänningar – det började talas om europakommunen.

Nyligen var delar av Allt åt Alla och SUF i Italien för att besöka kamrater i olika städer och för att tillsammans knyta kontakter och bygga plattformar, som en liten begynnande del i byggandet av europakommunen.

Nu kommer en av våra kamrater från Italien till Sverige, och vi ville därmed ta tillfället i akt att bjuda in till en kväll där vi diskuterar och reflekterar över idén om europakommunen, vad det kan tänkas innebära och hur den kan förverkligas konkret. Nödvändigheten av en transnationell rörelse gör sig mer och mer påmind, och det är dags att vi börjar ta frågan på allvar och lyfter den också som en strategisk fråga inom ramarna för vår gemensamma kamp. Hur kan vi utveckla en gemensam analys? Hur kommunicerar vi? Hur kan vi anta ett europeiskt perspektiv i våra lokala kamper?

En kan förbereda sig inför diskussionerna genom att läsa uppropet inför den 11e juli i Turin (där ett EU-toppmöte om ungdomsarbetslöshet skulle hållas, men som sköts upp till senhösten och flyttades till Bryssel, troligen pga mobiliseringen mot densamma):

Kolla in mer HÄR