Autismgemenskap – på annan plats

20/11 firas Trans Day of Remembrance på Cyklopen. Autismgemenskapen träffas på annan plats. Mer information om detta ges på träffen innan, och lägger upp mer information här.