Craft, Design and Social Change in Brazil

Virkning

Välkommen till en eftermiddag med Adélia Borges på Cyklopen!

Gäst: designcurator Adélia Borges
Språk: engelska

“I am interested in projects that can improve the lives of common people,
projects that have social impact and also projects for collective use.” Adélia Borges
Adelia

Adélia Borges är aktuell som curator för Brasiliens Designbiennal i maj 2015 i Florianópolis med temat Design for All. Hon är en erfaren journalist, som ägnat de senaste 20 åren åt att föreläsa, göra utställningar och skriva om design och konsthantverk. Hon undervisar i designhistoria vid Fundação Armando Alvares Penteado/ FAAP (Armando Alvares Penteado Foundation), São Paolo och var direktör för Museu da Casa Brasileira, São Paulo 2003 – 2007. Hon är även del av det curatoriella teamet för nästa Triennal på Cooper Hewitt Design Museum i New York samt förslagsställare till Designs of the Year på London Design Museum.

Adélia Borges berättar i sin föreläsning på Cyklopen om initiativ som gjorts för att stärka den materiella kulturen och olika lokala identiteter i Brasilien. Hon menar att det har skett i en dubbel riktning, konsthantverkare som inspirerar och informerar designer och tvärtom. Det här utbytet har ofta en tydlig social dimension och i de fall projekten lyckats har de höjt livskvaliteten och och livskvalitet.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer och Cyklopen.

Om Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Iaspis uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram samt en publik verksamhet med föreläsningar, seminarier och utställningar både i Sverige och utomlands.

Genom Iaspis är det möjligt att söka stipendium för internationellt kulturutbyte i form av utställningar, studie- och arbetsvistelser i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Iaspis bjuder in curatorer, kritiker och andra specialister för kortare eller längre expertbesök. Iaspis har ateljéer, projektrum, kontor och ett arkiv över svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk som ligger i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm.

För mer information klicka HÄR  eller kontakta Iaspis-programmets projektsamordnare Annika Enqvist på mail: [email protected].