DIY-Workshop: Från låtidé till färdig singel+omslag

– Information in English down below!-

Transit Plus och Kons(t)pirationen presenterar: DIY-WORKSHOP: från låtidé till färdig singel+omslag!

OBS: Denna workshop riktar sig till transpersoner.

– Har du aldrig riktigt fått chansen att testa på musikproduktion?
– Har du frågor om att skriva som du aldrig fått ställa till någon?
– Tycker du det är svårt att teckna och behöver lite stöd?

Kom och utforska allt detta tillsammans med oss i Kons(t)pirationen den 15/3! Du kommer få prova på både bild, skrivande OCH musikproduktion, samt få tips, råd och konstnärlig vägledning av den fantastiska gästläraren YOLANDA BOHM RAMIREZ – allt under samma dag!

Vi kommer att skriva, musicera och teckna. Tanken är att du ska få skapa en egen singel, komplett med omslag och en låt med låttext. Workshopen kommer att hålla på i tre timmar inklusive paus. Material finns på plats.

—————————————————–

Vi som håller i workshopen är konstkollektivet Kons(t)pirationen. Vi arbetar alla med olika konstformer, men med det gemensamma målet att sammanföra den antirasistiska och queera kampen. Kollektivet är dock inte transseparatistiskt, vilket innebär att inte alla som leder workshopen är trans.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez, född 1987, är uppvuxen i Skogås och har studerat skrivande vid Malmö Högskola och Ölands Folkhögskola. Hen skriver sina egna minnen och sin mammas memoarer, klottrar på handryggar och använder våra heligaste skrifter som scrapbooks. Debutboken Ikon utkom på Brombergs förlag 2018.

—————————————————–

Workshopen är helt gratis och du behöver inte anmäla dig. Fika kommer finnas. Språken för denna workshop är svenska och engelska.

Datum: Söndag den 15 mars
Tid: kl. 15-18
Plats: Cyklopen, Magelungsvägen 170. Närmaste tunnelbanestation: Högdalen
För mer information om hur du hittar till Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Tillgänglighet: Gångvägen utanför är lätt att ta sig fram på, dock är det grus precis utanför huset en liten bit. Huset har en hiss som leder både till loftet och andra våningen. Hissen styrs genom att hela resan hålla inne knappen för den våning du skall åka till. Huset har inga inre trösklar, och det finns en rymlig WC samt en mindre WC.

Om du har frågor kring eventet eller lokalen går det att höra av sig till vår mail: [email protected]

—————————————————–

Transit Plus är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm, och som syftar till att skapa mötesplatser för transpersoner i Stockholmsområdet. Den här workshopen är den fjärde av fem stycken som hålls mellan december 2019 och april 2020.

Mer information om Transit Plus hittar du på vår egen instagram @transitgrupper eller på RFSL Stockholms hemsida: https://rfslstockholm.se/transit

Illustration av: @totiesketchy på Instagram

—————————————————–
—————————————————–

Transit Plus and Kons(t)pirationen presents: WORKSHOP! This workshop is aimed towards trans people.

Have you never really had the chance to try out music production?
Do you have questions about writing that you’ve never been able to ask anyone?
Do you find it hard to draw and want some support?

Come and explore all of this together with us at Kons(t)pirationen on 15/3! You will get to try both drawing, writing AND music producing, as well as get tips, advice and artistic guidance from the fantastic guest teacher YOLANDA BOHM RAMIREZ – all during one day!

We will write, do music and sketch. The idea is for you to create your own singel, complete with cover and a song with lyrics. The workshop will be for thee hours including breaks. Materials will be provided.

—————————————————–

We who are holding the workshop are the art collective Kons(t)pirationen. We work with different art forms, but with the common goal of uniting the queer struggle with the anti-racist struggle. The collective is, however, not trans separatistic, which means that not all who are holding the workshop are trans.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez, born 1987, grew up in Skogås and has studied writing at Malmö Högskola and Ölands Folkhögskola. They write their own memories and their mother’s memoirs, scribbles on the backs of hands and uses our holiest writings as scrapbooks. The debut book Ikon was published through Brombergs förlag 2018.

—————————————————–

The workshop is completely free and you do not need to apply in beforehand. Fika/snacks will be provided. The languages for this workshop are Swedish and English.

Date: Sunday March 15th.
Time: 3 pm-6 pm
Place: Cyklopen, Magelungsvägen 170.
Closest subway station: Högdalen
For more information on how to get to Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Accessibility:
The walkway outside is easy to access, however, there is gravel for a short distance just outside the house. The house has an elevator that leads to both the attic and the second floor. The elevator is controlled by holding down the button for the floor you are going to. The house has no internal thresholds, and there is one spacious WC and one smaller WC.

If you have any questions about the event or the space you can contact us via our mail: [email protected]

—————————————————–

Transit Plus is a project run by RFSL Stockholm, and which aims to create meeting spaces for trans people in the Stockholm area. This workshop is the fourth of five that are held between December 2019 and April 2020.

More information on Transit Plus can be found on our own instagram @transitgrupper or on RFSL Stockholm’s webpage: https://rfslstockholm.se/transit/

Illustration by: @totiesketchy on Instagram