Internationaldagen – för en värld utan gränser!

Internationaldagen- för en värld utan gränser! Solidaritetsevent för ett socialt center i Athen

10931721_386656058185356_5714304387618744155_n

Text in English further down!
Kom och fira internationaldagen tillsammans med oss, och stöd framväxten av ett nytt socialt center i Athen samtidigt!
Program:
14.00 Barnaktiviteter
Försäljning av mat och fika
(fortsätter hela dagen!)

16.00-19.00 föredrag och panel
Internationalism- för en värld utan gränser!
Kamrater från Athen berättar om läget i Grekland efter valet, presenterar projektet och basfacken
Panelsamtal och frågor

19.00 Spoken word
Baren öppnar
19.30 Musik!
20.30 Spökstan spelar!
Frivillig entré: 60 kr

Sedan en tid tillbaka pågår ett projekt i Athen som syftar till att skaffa lokaler bland annat till basfacken.
Projektet har en internationell prägel- hur kan vi öka vårt utbyte, vara en del av varandras kamper, bygga solidaritet i praktiken?

Nu är det viktigare än någonsin att skapa platser och rum för motstånd, organisering, drömmar och kunskapsdelande.
Nu drar vi igång ett arbete för att stödja projektet- kom om du vill veta mer eller delta i projektet.
Solidaritet underifrån!

Come and celebrate internationalism together with us, and support the growth of a new social centre in Athens at the same time!
Program:
14.00 Kids activities
Food and fika for sale
(Proceed during the whole day!)

16.00-19.00 lecture and panel
Internationalism- for a world without borders!
Comrades from Athens tells about the situation
in Greece after the elections, present the project and the base unions
Panel and questions

19.00 Spoken word
Bar opens
19.30 music!
20.30 Spökstan playing!
Voluntary entrance: 60 kr

Since some time ago there is a project in Athens aiming at getting new space for some of the base unions.
How can we increase our exchange, be part of each other’s struggles, build solidarity in practice?

At this point, it’s of great importance to create spaces and rooms for resistance, organizing, dreams and sharing of knowledge.
We are now starting the work to support the project- come if you want to know more or be part of the project.
Solidarity from below!