Onsdagspub- tills döden skiljer oss åt

Skellettpasta

Denna onsdag ordnas onsdagspuben av Söderorts Institut För Andra Visioner och Boendemonologen.

Istället för kollaps – kollage (mäklarspråket del1)
Hur bor du? Hur skulle du vilja bo? Hur mår du där du bor? Och hur tror du att de som äger platsen där du bor bor? Som ett sätt att gemensamt undersöka och prata om de bilder av framgång och lyckliga liv som vi serveras så klipper och klistrar vi i mäklarannonser, politiska styrdokument och reklam för de nya bostadsområdena i Stockholm.

♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽

Vi tillhandahåller material, saxar, lim och pennor men har du liknande saker över hemma får du gärna ta med och skänka till Cyklopen.

♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽

Dessutom: Pubhäng, ärtsoppa och musik av SMJ Jablonski och P-drum.

♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽

Söderorts Institut för Andra Visioner & Boendemonologen tror inte på det som ges till oss som lösningar. Förra året gavs det ut en tidning som handlade om hur allt privatiseras, och i år så kommer tidningen att vara en stadsomvandlingsparlör där vi utifrån gemensamma experiment försöker spåra/omkoda/avtäcka de ord som klär in stadsförnyelser och bortträngningsprocesser.

♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽ ♥♫☼♀❀☽

Mäklarspråket del 2 – på Konsthall C
Torsdag 10.04.2014 kl. 18.00—20.00
Eventet på FB