Byggplan

Arbetet går vidare. Här presenterar vi stolt en högtflygande plan i 18 punkter som sträcker sig fram till sommaren 2013!

Sommaren 2011

1.       Ta bort högarna (Om vi måste göra det, kostnaden för detta är inte med i budget.)

2.       Bygga den lilla grusvägen in till tomten och montera bom.

3.       Teckna en försäkring.

4.       Köpa in/Bygga en byggbarack (I den kan byggelen, tillfällig el,  kopplas in.)

5.       Gräva för grund, avlopp, vatten & el (Fortfarande oklart vilken grund vi kommer att gräva för.)

6.       Dra el, vatten och avlopp (Inräknat i budgeten att vi anlitar kommersiella företag för att göra jobben, om vi har kunskap i gruppen så kan vi spara pengar.)

7.       Torsdagen 28 juli, byggsamråd. För att få igenom bygganmälan.

8.       Sätta igång svetsarbetet. 

 

Hösten 2011

9.       Bygga grund och golv (Fortfarande oklart hur grund och golv kommer utformas.)

 

Våren och sommaren 2012

10.   Göra en beställning på limträbalkarna och påbörja konstruktionen.

11.   Montera kanalplasten på taket.

12.   Montera upp stålmodulerna, trappor och spångar.

13.   Montera porten, dörrar och fönster.

14.   Montera kanalplasten på stålmodulsfasaden, dörrar, porten och fönster.

 

Hösten 2012 och vår & sommar 2013

15.   Dra el.

16.   Instalera värme i stora hallen.

17.   Bygga wc-modulen, montera vitvaror och bygga loftet/antresollplanet (modulen och loftet är inte inräknat i budget men alla vitvaror är inräknade samt komerciell montering.)

18.   Bygga box/våning 2 på det färdiga bjälklaget.