1/6: VISUELL ETNOGRAFI FÖR RADIKALA PRAKTIKER

VISUELL ETNOGRAFI FÖR RADIKALA PRAKTIKER – FRÅN ENGAGEMANG TILL FILM OCH TILLBAKA IGEN

1 juni kl 17.00 – 23.59

Varmt välkomna på workshop med forskaren och aktivisten Michele Lancione. Workshopen pågår under tre timmar, och efteråt öppnar vi upp övervåningen för mat och dryck. Mer information kommer under våren.

/Cyklopen och Ort till Ort

Workshop 17.00-20.00
I den tredelade workshopen inleder Michele med att berätta om skapandet av ”A început ploaia / Det började regna”, en 72-minuters dokumentär om kampen för bostäder i Bukarest. Presentationen följs av en introduktion till metoder för möjliga kritiska läsningar av bilder och deras makt, med syfte att se den politiska potentialen i detta.

Program

Första delen: Reflekterande kring radikalt handlande (50 min)

Presentation (15 minuter) — Michele kommer att illustrera produktionen av hans dokumentär kring avhysningar och kampen för bostäder i Bukarest. Tanken är att lyfta frågor om positionalitet, metodik och samproduktion av kunskap som bör behandlas före försök att arbeta med bilder.
Aktivitet: Fönstret (35 minuter) — Deltagarna kommer att bli ombedda att reflektera, individuellt, kring deras aktivistiska projekt. Efterföljande diskussion.

— paus —

Andra delen: Förstå bilder (50 min)

Presentation (40 minuter) — Efter en kort introduktion om meningen med visuell praxis i fallet ”A început ploaia”, kommer Michele ge en introduktion till de grundläggande principerna för ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Frågor om representation, produktion och analys kommer att tas upp.

Aktivitet: Collage (10 minuter) — I relation till föregående aktivitet kommer deltagarna att arbeta i grupp med fokus på relevansen av bilder för deras aktivism. Genom att arbeta på en vit duk kommer varje grupp att inbjudas till att reflektera över visualitetens teori och praktik.

— paus —

Tredje delen: Arbeta med bilder för handlande (20 min)

Presentation (5 minuter) — För att avsluta workshopen kommer Michele att erbjuda en slutgiltig reflektion om hur det går att producera bilder för radikal handling. En ”hur-kan-en-göra-lista” kommer att tillgängliggöras för övriga deltagare.

Ett reflekterande samtal (15 min) avslutar dagen.

En început ploaia / Det började regna är den första dokumentären om tvångsvräkningar av romer i Bukarest, Rumänien. Dokumentären kan ses och laddas ner på www.ainceputploaia.com

Michele är en urban etnograf och aktivist och medlem av FCDL (Bukarest, Rumänien), och arbetar som senior forskare på det Urbana Institutet vid universitetet i Sheffield (Storbritannien). Han har skrivit mycket om frågor kring hemlöshet och vardagslivet i den urbana marginalen. Mer information finns här: www.michelelancione.eu

Facebook:

https://www.facebook.com/events/158482724858351/