Porträttworkshop

När:
23 februari, 2020 kl. 15:00 – 17:00
2020-02-23T15:00:00+01:00
2020-02-23T17:00:00+01:00

– Information in English down below!-

Transit Plus och Kons(t)pirationen presenterar: PORTRÄTTWORKSHOP! Denna workshop riktar sig till transpersoner.

Är du nyfiken på porträtt och hur man brukar ta sig an det?
Vill du rita av vänner eller slappna av en kväll och rita av något?
Är du intresserad av teckning och bild?

✨Välkomna på porträttworkshop den 23/2 kl. 15-17 på kulturhuset Cyklopen!✨

Vi kommer att rita, testa på olika metoder och kolla på vanliga processer samt lära oss vad man brukar försöka tänka på. Workshoppen håller på i två timmar, material finns på plats.

Oavsett om du aldrig ritat en krumilur eller är en illustratör eller målare så är du varmt välkommen.

—————————————————–

Jag som håller i workshoppen heter Toto och är medlem i konstkollektivet Kons(t)pirationen, som är en ideell förening som syftar till att förena den queera kampen med den antirasistiska genom att skapa alternativa rum för gemenskap. Kons(t)pirationen är inte transseparatistiskt som kollektiv utan medarrangörer tillsammans med Transit Plus.

Jag är 24 år och har ritat sen jag var 4, det var min personliga antidepp och jag blev konventionellt bra med tiden. Jag tycker också om att kramas och laga mat till mina vänner, lösa matteuppgifter och ta hand om mitt hår.

—————————————————–

Workshopen är helt gratis och du behöver inte anmäla dig. Fika kommer finnas. Språken för denna workshop är svenska och engelska.

Datum: Söndag den 23 februari
Tid: kl. 15-17
Plats: Cyklopen, Magelungsvägen 170.
Närmaste tunnelbanestation: Högdalen
För mer information om hur du hittar till Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Tillgänglighet: Gångvägen utanför är lätt att ta sig fram på, dock är det grus precis utanför huset en liten bit. Huset har en hiss som leder både till loftet och andra våningen. Hissen styrs genom att hela resan hålla inne knappen för den våning du skall åka till. Huset har inga inre trösklar, och det finns en rymlig WC samt en mindre WC.

Om du har frågor kring eventet eller lokalen går det att höra av sig till vår mail: [email protected]

—————————————————–

Transit Plus är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm, och som syftar till att skapa mötesplatser för transpersoner i Stockholmsområdet. Den här workshopen är den tredje av fem stycken som hålls mellan december 2019 och april 2020.

Mer information om Transit Plus hittar du på vår egen instagram @transitgrupper eller på RFSL Stockholms hemsida: https://rfslstockholm.se/transit

Illustration av: @totiesketchy på Instagram

—————————————————–
—————————————————–

Transit Plus and Kons(t)pirationen presents:
PORTRAIT WORKSHOP! This workshop is aimed towards trans people.

Are you curious about portraits and how to appoach them?
Do you want to draw friends or relax for an evening and draw something?
Are you interested in sketching and drawing?

✨Welcome to our Portrait Workshop on the 23/2 at 3 pm-5pm at Cyklopen ✨

We will draw, test different methods and look at common processes as well as learn what to usually consider when it comes to portraits. The workshop is two hours long, and material is provided.

Regardless of whether you have ever drawn a doodle before or already are an illustrator or painter, you are very welcome to join.

—————————————————–

I, who am leading this workshop, am Toto and I am a member of the art collective Kons(t)pirationen, which is a non-profit group aiming to unite the queer struggle with the anti-racist through creating alternative spaces for community. Kons(t)pirationen is not trans separatist as a collective, but co-organizers together with Transit Plus.

I am 24 years old and have drawn since I was 4, drawing was my personal antidepressant and I got conventionally well with time. I also like to hug and cook food for my friends, solve math problems and take care of my hair.

—————————————————–

The workshop is completely free and you do not need to apply in beforehand. Fika/snacks will be provided. The languages for this workshop are Swedish and English.

Date: Sunday February 23rd.
Time: 3 pm-5 pm
Place: Cyklopen, Magelungsvägen 170.
Closest subway station: Högdalen
For more information on how to get to Cyklopen: https://cyklopen.se/hitta-till-oss/

Accessibility:
The walkway outside is easy to access, however, there is gravel for a short distance just outside the house. The house has an elevator that leads to both the attic and the second floor. The elevator is controlled by holding down the button for the floor you are going to. The house has no internal thresholds, and there is one spacious WC and one smaller WC.

If you have any questions about the event or the space you can contact us via our mail: [email protected]

—————————————————–

Transit Plus is a project run by RFSL Stockholm, and which aims to create meeting spaces for trans people in the Stockholm area. This workshop is the third of five that are held between December 2019 and April 2020.

More information on Transit Plus can be found on our own instagram @transitgrupper or on RFSL Stockholm’s webpage: https://rfslstockholm.se/transit/

Illustration by: @totiesketchy on Instagram