Efter Husockupationen – Umeå <3 Stockholm

ockup
Under några veckor i maj och juni har vi i Högdalens Vänner ockuperat och öppnat upp den gamla skolan i Högdalen för allmänheten. Detta som en protest mot att den tidigare allmänna byggnaden, utan dialog med lokalbefolkningen, sålts ut till ett privat bolag. Ett bolag som planerar att riva den för att ge plats åt bostadsrätter.

I huset pågick en mångfald aktiviteter, från filmvisningar till tangokvällar till konstutställningar och det lagades mat och hölls möten och politiska samtal om situationen med de som bor i området. Trots denna mångfald av aktiviteter och det stora stödet från allmänheten, vräktes vi förra veckan av beväpnad polis.

Med anledning av det kallar vi nu till ett öppet möte om hur vi går vidare. Ett möte för de som deltagit i ockupationen och alla andra intresserade, där vi tillsammans kan börja diskutera hur vi tar vara på den rörelse som bildats kring huset. Hur vi kan arbeta långsiktigt för att ockupationen inte ska bli en engångsföreteelse. Hur vi istället bygger en rörelse stark nog att skapa flera platser som Högdalens Folkets hus.

För det har vi tagit kontakt med Erik Persson från Allt åt Alla i Umeå, som varit aktiv i den rörelse där, som efter många års kamp till slut lyckats ta ett hus och behålla det. Han kommer att berätta om hur de gått till väga i Umeå, hur de har jobbat med mobilisering, vilka metoder de använt sig av och vilka erfarenheter de gjort. Något som vi kan använda som material för ett samtal om hur vi går vidare här.

Så kom och planera framtiden tillsammans med oss!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/101901413487823